Katalys - orange-figure-13

Woonzorgcentrum Vledder

Woonzorgcentrum Vledder

Stichting Onderdak Vledder heeft de wens om de leefbaarheid in het dorp Vledder te verbeteren, onder meer door het bouwen en exploiteren van een woonzorgvoorziening. Dit biedt de oudere zorgbehoevende inwoners een mogelijkheid om in het vertrouwde Vledder te blijven wonen te midden van hun familie.

Deze ambitie is onderdeel van een groter plan voor een levensloopbestendig Vledder:
1. Een pakket aan welzijnsactiviteiten gericht op ontmoeten en verbinden, een fysiek informatie- en ontmoetingspunt ‘Naobuur’ en een wijkverpleegkundige als verbinder tussen dorpsgenoten, maatschappelijke en zorginstellingen.
2. Het creëren van een fysiek veilige en aantrekkelijke plek rondom het Lesturgeonplein waar allerlei activiteiten rondom zorg, welzijn en ontmoeten en ondersteunen worden samengebracht.
3. Het tot stand brengen van een kleinschalige woonzorgvoorziening, zodat ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, in het dorp kunnen blijven wonen, dicht bij hun eventuele partner en hun sociale netwerk.

Stichting Onderdak Vledder en de plannen voor een woonzorgcentrum in Vledder zijn een sterk voorbeeld van eigen regie door bewoners: Waar instellingen en overheid zich terugtrekken, nemen de inwoners van Vledder, op initiatief van Stichting Dorpsbelang Vledder, het heft in eigen handen om die voorzieningen en activiteiten te creëren die zij nodig hebben om in het dorp te kunnen blijven wonen en de gemeenschap sterk te houden.

Met het creëren van de woonzorgvoorziening als integraal onderdeel van de bredere plannen voor een levensloopbestendig dorp wordt de sociale- en zorg infrastructuur versterkt. Wanneer ouderen in het dorp vandaag de dag niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, worden zij opgenomen in een verpleeghuis in een van de buurgemeenten. Daarmee komen zij volledig in het systeem van de zorg terecht en speelt hun leven zich grotendeels af binnen een intramurale setting (wonen, eten, dagbesteding, zorg), geïsoleerd van hun oorspronkelijke sociale netwerk.

Met realisatie van de beoogde plannen zullen ook de inwoners van het woonzorgcentrum straks nog zoveel mogelijk in het dorp deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van de voorzieningen aldaar: ‘In het dorp wat kan, in het woonzorgcentrum alleen wat moet’. Andersom kunnen dorpsgenoten ook gebruik maken van de expertise aanwezig in het woonzorgcentrum. Hiermee verwacht de stichting oudere dorpsgenoten langer zelfstandig, eventueel met ondersteuning of zorg aan huis, te kunnen laten wonen in het dorp. Zo blijven zij onderdeel uitmaken van de dorpsgemeenschap waar ze vertrouwd mee zijn en behouden ze contacten met buren, verwanten en hen bekende dorpsgenoten.

De ondernemer

Cees Hesse.