Katalys - orange-figure-13

Webinar Bestuur & Toezicht

Per 1 juli 2021 wordt een nieuwe wet van kracht: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hieronder vind je fragmenten per onderwerp van het webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen d.d. 15 april 2021. 

1. Introductie op rechtspersonenrecht en relatie wet, statuten en reglementen

2. Het waarom van de nieuwe wet WBTR. Wat is goed bestuur?

3. Casus de Hagedoorn: starten met een Raad van Toezicht

4. Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling

5. Casus het Wijkpaleis: werven van nieuwe bestuursleden of toezichthouders, samenwerking bestuur en Raad van Toezicht

6. Aansprakelijkheid van bestuurders. Verruiming ontslagregeling bestuurders en toezichthouders. Belet en ontstentenis regeling verplicht opnemen in statuten

7. Beperking meervoudig stemrecht

8. Wat nu te doen in relatie tot de WBTR? Checklist voor uw organisatie