Katalys - orange-figure-13

“We zochten iets om de buurt te bereiken”

Een digitaal dorpsplein waar wijkbewoners elkaar kunnen treffen. Een herkenbaar plekje op het wereldwijde web waar ze verslag kunnen uitbrengen, oproepen doen, nieuwtjes delen en verhalen vertellen. Die verbindende rol  vervult mijnspijkerkwartier.nl, het digitale platform van het Spijkerkwartier in Arnhem. “Het is echt óns communicatiemiddel.”

Dat zegt wijkbewoner en platformbeheerder Patrick Hoogenbosch. Vanaf de oprichting, in 2014, is hij bij mijnspijkerkwartier.nl betrokken. Twee jaar daarvoor overwoog Patrick zonnepanelen op zijn dak te plaatsen. “Ik heb veel gereisd en gezien hoe we de wereld aan het vernielen zijn. Ik voel de sterke behoefte daar iets tegen te doen”, legt hij uit. Samen zonnecollectoren inkopen is goedkoper, wist Patrick. En zo ontstond de bewonersgroep Spijkerenergie, die streeft naar verduurzaming van de energievoorziening in de wijk. Op een van hun eerste bijeenkomsten in de buurt merkte Patrick dat de avonden ook over iets anders gingen. “Mensen kenden hun buren van hoi zeggen, maar spraken elkaar verder niet. Dat gebeurde nu wel. Grappig bijeffect was dat onze bijeenkomsten bijdroegen aan de sociale cohesie.”

Zelf iets plaatsen

Die ervaring speelde mee toen Patrick betrokken raakte bij vernieuwing van de bestaande wijkwebsite. “Onze bewonersgroep zocht iets om de rest van de
buurt te bereiken. De oude website was statisch. We wilden een interactieve. Eentje waarop je zelf dingen kunt plaatsen, prikbordadvertenties, reacties. En in ons geval: verslagen van de bijeenkomsten.” Patrick gebruikt het platform inmiddels ook voor nieuwe initiatieven, zoals DeBlauweWijkEconomie, bedoeld om van het Spijkerkwartier ‘een duurzame woon-, werk- en leefomgeving met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de natuur’ te maken. “De bewonersgroepen en bedrijfjes die hieraan meedoen maken dankbaar gebruik van het platform om te communiceren.”[mk_padding_divider size=”20″]

Lokale democratie

Ook in een ander nieuw initiatief, SpijkerPeil, speelt het platform een cruciale rol. Actief wijkbewoner Willem van Gent: “Al langer is de overheid, en zijn wij als buurtbewoners op zoek naar manieren om meer mensen te betrekken bij de lokale democratie. Het zijn altijd dezelfde bewoners die actief zijn. De vraag is: hoe breng je anderen, ook de vele studenten die – meestal tijdelijk – in onze wijk wonen, in beweging?” Via SpijkerPeil krijgen zo’n 4000 inwoners van het Spijkerkwartier half december honderd punten toebedeeld. Die kunnen ze ‘besteden’ aan een vijftiental onderwerpen: van veiligheid vergroten tot kamerverhuur inperken. Het plan is om dit de komende vier jaar elke zes maanden te doen. Willem: “Met hun punten kunnen mensen aangeven wat ze belangrijk vinden in de wijk. Waar moet iets aan gedaan worden, wat is het meest urgent? De uitkomsten van SpijkerPeil leggen we neer bij de gemeente. Die kan dan de afweging maken of ze die punten wil meenemen in de voorjaarsbegroting.”

Rondkijken

Mensen die digitaal minder vaardig zijn kunnen hun punten verdelen op een live bijeenkomst. Toch is het vooral de bedoeling dat ze dat gaan doen via mijnspijkerkwartier.nl. Bewoners die nog niet zijn aangesloten, moeten zich inschrijven. Eventueel kunnen ze zich meteen weer uitschrijven. “Maar”, zegt Willem, “we hopen natuurlijk dat ze gelijk eens rondkijken en zich ervan bewust worden wat er allemaal speelt in onze wijk. Het mes snijdt aan twee kanten: we vergroten de betrokkenheid bij de wijk, maar ook bij het platform.”

Enthousiasmeren

Het besluit om de oude wijkwebsite te vervangen door een interactieve, leidde tot een inventarisatie van de opties. De werkgroep communicatie van Spijkerkwartier koos voor het concept van mijnbuurtje.nl. Samen met betrokken buurtbewoners werd de inrichting van de site vastgesteld. Een aantal mensen, onder wie beheerder Patrick Hoogenbosch, kreeg een training. Daarin leerden ze hoe de website technisch werkt, maar ook hoe ze wijkbewoners meer kunnen betrekken en enthousiasmeren. Patrick: “Als ik iemand op straat tegenkom die vertelt dat hij iets gaat organiseren, wijs ik ‘m gelijk op de mogelijkheden en de informatie op het platform.”
www.spijkerkwartier.nl

Dit artikel verscheen in Werkplaats 26.