Katalys - orange-figure-13

We doen het samen volgens Diederik Samson

Meerdere bijzondere en interessante sprekers hebben tijdens het We doen het samen! Festival wijze woorden gesproken. Over samenwerking, over actief burgerschap en over verbinding maken met andere mensen of met je buurt. Werkplaats dook in de geschiedenis en noteerde de meest inspirerende quotes van vier sprekers tijdens het festival.

Diederik Samsom

spreker tijdens het festival in 2019

Diederik Samsom is een Nederlands politicus. Namens de Partij van de Arbeid (PvdA) was hij lid van de Tweede Kamer. Van februari 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. In september 2019 werd bekend dat Samsom benoemd is als kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid. Samsom ondersteunt Timmermans sinds 1 december 2019 bij de ontwikkeling van een Green Deal en een Europese klimaatwet.

“Wijken van het gas af halen gaat voor 10% over techniek en financiën, en voor 90% over mensen. Als een groep bewoners het idee omarmt, enthousiast is en hiermee aan de slag gaat dan gaat het zoveel malen sneller.”

“Zonder de medewerking van de burger kan de transitie niet slagen. Veel burgers willen actief meedoen in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Je ziet dat ook aan het enthousiasme van de bezoekers van het We doen het samen! Festival, ik heb veel mensen gesproken die samen met buurtgenoten hun huizen willen verduurzamen en dat is de beste methode om veranderingen tot stand te brengen. Uit onderzoek blijkt ook dat burgers hun eigen zorgen om het klimaat structureel hoger inschatten dan die van de buren. Het machteloze gevoel, dat het anderen weinig kan schelen, is meestal onterecht. Hartstikke zonde dus als mensen piekeren in hun eentje. Praat met je buren dus over het klimaat. Als je weet dat zij ook bezig gaan met duurzaamheid dan is de stap voor jou ook wat kleiner. Want politiek en bedrijfsleven kunnen het klimaatakkoord wel opstellen, maar zonder medewerking én samenwerking van bewoners en burgers wordt het niks met de uitvoering van alle maatregelen.”Deze reeks interviews verscheen in Werkplaats 30.