Wat we doen

Soms lopen bewonersinitiatieven tegen dingen aan. Ze komen niet binnen bij de juiste partners of subsidiegevers, de samenwerking loopt niet op rolletjes, de vergunning komt niet rond of ze twijfelen over een technische oplossing. Dan is er net wat extra kennis, ervaring of netwerk nodig. Adviseurs van Katalys kunnen helpen om hun plan te realiseren. Wij versterken mensen met plannen voor hun eigen omgeving.

Advies

Gele driehoek - Katalys

Samen met buurtgenoten kun je je leefomgeving veranderen en verbeteren. Daarvoor hebben jullie een goed plan. Maar tussen plan en werkelijkheid staan hobbels in de weg. Deskundige en betrokken adviseurs van Katalys staan jullie graag bij met raad en daad.

Netwerk inzetten

Katalys - pink-arrow-90d-12

Katalys heeft in 135 jaar een groot en krachtig netwerk opgebouwd. We hebben contacten bij onder andere gemeenten, verschillende partners, fondsen, stichtingen, initiatiefnemers in het hele land en vrijwilligers in allerlei lagen van de samenleving. We weten hoe je bepaalde paden moet bewandelen en geven jou graag de mogelijkheid om hier ook stappen te kunnen zetten.

Financieren met gunstige lening

Katalys - orange-arrow-08

Ons team van Katalys financieel adviseert niet alleen bij financiële vraagstukken van grote projecten, maar kan jullie initiatief ook ondersteunen met (aanvullende) maatschappelijke financiering.

Expertise van Arcadis

Katalys - green-arrow

Bij sommige bewonersinitiatieven kunnen we de expertise van het advies- en ingenieursbureau Arcadis inroepen, met wie we een nauwe samenwerking hebben. Denk hierbij aan een business case opstellen voor lokale duurzame energie, een stadspark ontwerpen of een bodemonderzoek uitvoeren.

Workshopweken

Katalys - pink-arrow

Tijdens de workshopweken krijg je praktische tips, inspirerende voorbeelden en kun jij je vragen stellen aan een expert op een bepaald thema. Denk aan communicatie van je initiatief, vrijwilligers werven, hoe je aan geld komt en de organisatie van je initiatief. De workshops zijn erop gericht om betrokkenen bij bewonersinitiatieven verder te helpen.

Kennis delen

Gele driehoek - Katalys

We delen kennis, zodat je sterker staat als bewonersinitiatief. Dit doen we niet alleen tijdens het geven van advies maar ook met nieuwsitems, inspirerende projecten, bijeenkomsten, tools en workshops. Zo kun je ook zonder adviesaanvraag of als je geen deelnemer bent van een van onze programma’s alvast aan de slag met jouw plan voor de buurt.

Inspirerende projecten

Van buurtmoestuinen en broedplaatsen tot vergroening van het buitenterrein en wooninitiatieven die ook mensen uit de omgeving bij elkaar brengen. Bekijk een greep uit de tientallen bewonersinitiatieven die succesvol zijn volbracht door actieve bewoners met extra advies, praktische of technische kennis en financiering.

Katalys - white-arrow