Wat is Six Sigma

Vaak wordt er gevraagd: Wat is Six Sigma nou precies. Kern van Six Sigma is de gedachte dat je processen pas goed kunt beheersen als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er gemeten worden: ‘meten is weten’. Six Sigma heeft daarbij een duidelijke klantfocus, met name door te onderzoeken wat de klant precies wil. Die klant-wensen bepalen uitdrukkelijk de specificaties van een te leveren product of dienst.

De oorsprong van Six Sigma
Six Sigma is ontstaan bij Motorola midden jaren ’80 als oplossing voor problemen met  productkwaliteit en klanttevredenheid. Grotere bekendheid van Six Sigma kwam toen het grootschalig bij General Electric werd toegepast en daar voor enkele miljarden besparing opleverde over een periode van meerdere jaren.

De naam Six Sigma komt uit de statistiek. In dit geval betekent het 6 sigma niveau dat er ongeveer 3 fouten worden gemaakt op 1 miljoen stappen. In gewone termen: als u ieder weekend gaat golfen dan mist u 1 put per 105 jaar. Een praktijkvoorbeeld: een postorderbedrijf dat levert met een 3 sigma niveau op levertijd, levert ongeveer 93% op het gewenste tijdstip. Een 2 sigma niveau betekent dan dat 69% op tijd wordt gehaald.

Om processen te verbeteren maakt Six Sigma gebruik van een vaste manier die omschreven wordt als DMAIC, oftewel Define – Measure – Analyze – Improve – Control.

  • Define: Definieer het probleem in meetbare termen
  • Measure: Maak het probleem meetbaar en verzamel meetwaarden
  • Analyze: Analyseer het probleem en zoek de grondoorzaken die het probleem veroorzaken
  • Improve: Vind een passende oplossing die de grondoorzaken wegneemt
  • Control: Zorg ervoor dat de gevonden oplossing werkt en blijft werken (wordt vaak borging genoemd)

Belangrijke aspecten aan Six Sigma zijn:

  • Weten wat de klant wil, welke eisen worden aan een dienst of product worden gesteld
  • Duidelijke meetbaar maken van het proces; wat zijn de feiten?
  • Six Sigma heeft met DMAIC een ijzersterk framework met een uitgebreide toolbox bij iedere fase in het verbeterproject
  • Opleiden van mensen die de DMAIC methode beheersen (opgeleide mensen die projecten leiden worden Green Belts of Black Belts genoemd, afhankelijk van het six sigma opleidingsniveau)
  • Keuze van verbeterprojecten door het management en betrekken werkvloer bij de oplossing;

Waarom is Six Sigma populair
Omdat Six Sigma zo’n duidelijk framework biedt om performance naar de klant te verbeteren (en daarmee ook de bedrijfsresultaten) is het voor veel bedrijven een uitstekende basis om procesverbetering te structureren. De toolbox is zeer uitgebreid en zeer sterk bij het analyseren van processen op basis van juist gemeten data. Beslissingen worden dan genomen op basis van feiten i.p.v. aannames. Management gaat qua taalgebruik over van: ‘ik denk dat … en daarom” naar: “ik weet dat … en daarom” en  “…de feiten zijn…”.

Wat is Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is een samenvoeging van beide methodieken (zie ook de Lean pagina). Afhankelijk van de situatie en het soort probleem worden tools gebruikt die het snelst het beste resultaat bereiken. Bijvoorbeeld waar het probleem ondoorzichtig is wordt geput uit Six Sigma technieken. Als het probleem de doorlooptijd betreft is vaak de Lean toolkit goed toepasbaar. In een gestructureerd Lean Six Sigma project volgens de DMAIC methode (zie boven) kan het heel goed gebeuren dat tijdens de Improve-fase vooral Lean technieken worden gebruikt om de oorzaken van problemen die gevonden zijn in de Analyse-fase op te lossen.