Wat is Lean?

Vaak wordt gevraagd: wat is Lean nu precies. Lean is een state-of-the-art methode om tegen zo laag mogelijke kosten diensten van een goede kwaliteit te leveren. Met behulp van Lean helpt u klanten beter, sneller, effiënter en goedkoper. Om het bedrijf steeds beter te laten presteren is Lean erop gericht om samen met de mensen op de werkvloer verspillingen, dat wil zeggen zaken die geen waarde toevoegen, te minimaliseren. Vrijwel alle grote bedrijven in Nederland gebruiken Lean.

Verspilling is dus alles wat geen waarde toevoegt voor de klant. De principes rondom Lean zijn ontwikkeld in te automobiel indurstrie. De naam Lean komt van James Womack, Dan Jones en Daniel Roos, schrijvers van het boek ‘The machine that changed the world’ (1990), dat de verbeter principes van het Japanse Toyota beschrijft.

In Lean worden de volgende zaken als verspilling gezien:

 • Producten of diensten met een fout die moet worden hersteld)
 • Overproductie (er wordt teveel gemaakt dat niet wordt gebruikt)
 • Transport (zaken die vervoerd worden van de ene plek naar de andere en weer terug, dit kan fysieke verplaatsingen zijn, maar in de IT ook het onnodige heen en weer sturen van data)
 • Simpelweg wachten (klant wacht op antwoord, een dossier wacht op een stapel, enz)
 • Opslag, iets wat opgeslagen ligt kost geld (renteverlies) en opslagruimte
 • Bewegingen en verplaatsingen (b.v. continu heen en weer lopen om iets te pakken)
 • Over processing, dit zijn stappen in het proces die product of dienst meer aankleden dan nodig (klant wil het niet, of zaken worden niet gebruikt)
 • Onbenutte capaciteit en creativiteit, d.w.z. menselijk talent dat niet wordt benut

Lean werkt niet alleen in de industrie. Het wordt inmiddels toegepast in allerlei branches als financiële dienstverlening, overheid, marketing en sales, telecomdiensten, zorg, enz.

Een aantal belangrijke aspecten van Lean zijn:

 • Het begrijpen van de klant: wat wil deze nu precies en wat is waarde
 • Value Stream Mapping: het met behulp van tekeningen in kaart brengen van het verloop van de waardestroom van het proces en daar vervolgens verbeteringen mee definiëren
 • Lean is van de werkvloer, veel verbeteringen worden daar geïnitieerd. Managers helpen dat realiseren.
 • Creëren van Flow, orders gaan snel en soepel door het bedrijf
 • Leveren (en dus ook produceren, samenstellen) van het product of dienst aan de klant op het moment dat de klant dat wil (en niet eerder)
 • Dagelijkse kwaliteitsverbetering die is gericht op het voorkomen van verspilling en die het werk correct maar ook menselijker maakt
 • Just-do-it: indien een medewerker een goed idee heeft dat wordt ondersteund door zijn/haar omgeving, probeer het meteen uit en kijk of het werkt.

Waarom is Lean zo populair?
Lean is een hele (be)grijpbare manier om processen in de dienstverlening en de industrie te verbeteren. Daarnaast is het ook een filosofie: iedere verbetering (hoe klein ook) draagt bij om met het bedrijf stappen voorwaarts te maken en medewerkers kunnen hierin een grote bijdrage leveren.
De eenvoud van de tooling, het zo eenvoudig mogelijk maken van zaken, de snelheid van verbeteren en het vanaf het begin betrekken van de werkvloer maakt het gebruik van de Lean zeer effectief.

Wat is Lean Six Sigma?
Lean Six Sigma is een samenvoeging van beide methodieken Lean en SixSigma (zie ook de Six Sigma pagina). Afhankelijk van de situatie en het soort probleem worden tools gebruikt die het snelst het beste resultaat bereiken. Bijvoorbeeld waar het probleem ondoorzichtig is wordt geput uit Six Sigma technieken. Als het probleem de doorlooptijd betreft is vaak de Lean toolkit goed toepasbaar.

%

Lean versnelt een proces tot wel