Katalys - orange-figure-13

Wat betekenen de coronamaatregelen voor buurthuizen en ontmoetingscentra?

Het coronatoegangsbewijs is vanaf zaterdag 25 september 2021 op veel plaatsen verplicht. Maar zo zocht LSA bewoners uit: het corona toegangsbewijs wordt niet verplicht voor dorps- en buurthuizen. 

De reguliere buurthuisfuncties zijn en blijven dus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop, kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan. Alleen als er (primair) sprake is van horeca, een evenement of een culturele voorstelling, dan is het coronatoegangsbewijs verplicht. Onderaan dit bericht vind je een handreiking met nu geldende regels. Die handreiking is ook gelezen door en afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid.<h4>Coronatoegangsbewijs buurthuizen</h4>Voor dorps- en buurthuizen en wijkcentra is het coronatoegangsbewijs een ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt. En dat niet alleen: er worden ook laagdrempelige activiteiten georganiseerd, zoals huiswerkbegeleiding of kookactiviteiten voor kwetsbare buurtbewoners. Die activiteiten blijven dus openlijk toegankelijk. Dat geldt niet voor horeca of voor evenementen. Ons advies is daarom: probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van een buurt- en dorpshuis zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale, ontmoetings- en ondersteuningsfunctie.<h4>Wat zijn regels coronatoegangsbewijs &amp; wijkcentrum?

LSA bewoners en Sociaal Werk Nederland maakten in nauw overleg met het Ministerie VWS een handreiking. De handreiking is voor besturen en beheerders van ontmoetingsplekken en organisatoren van (buurt)activiteiten in en rondom het buurthuis. Na het lezen van deze handreiking, weet je hoe het corona toegangsbewijs gebuikt mag en moet worden in dorps- en buurthuizen, bij dagbestedingslocaties en in de maatschappelijke opvang.

Download de handreiking dorps- en buurthuizen bij CTB

Kan jouw buurtactiviteit doorgaan?</h4>We realiseren ons dat het lastig te bepalen is voor een buurt-  of dorpshuis in welke gevallen wel en niet een coronatoegangsbewijs noodzakelijk is. Daarbij is er altijd sprake van interpretatie van de regels. We raden jullie aan om hierover in gesprek te gaan met je gemeente en/of <a href=”https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios”>veiligheidsregio</a>.<em>Bron: <a href=”http://www.lsabewoners.nl”>LSA bewoners</a></em>

De reguliere buurthuisfuncties zijn en blijven dus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop, kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan. Alleen als er (primair) sprake is van horeca, een evenement of een culturele voorstelling, dan is het coronatoegangsbewijs verplicht. Onderaan dit bericht vind je een handreiking met nu geldende regels. Die handreiking is ook gelezen door en afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid.

Coronatoegangsbewijs buurthuizen

Voor dorps- en buurthuizen en wijkcentra is het coronatoegangsbewijs een ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt. En dat niet alleen: er worden ook laagdrempelige activiteiten georganiseerd, zoals huiswerkbegeleiding of kookactiviteiten voor kwetsbare buurtbewoners. Die activiteiten blijven dus openlijk toegankelijk. Dat geldt niet voor horeca of voor evenementen. Ons advies is daarom: probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van een buurt- en dorpshuis zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale, ontmoetings- en ondersteuningsfunctie.

Wat zijn regels coronatoegangsbewijs & wijkcentrum?

LSA bewoners en Sociaal Werk Nederland maakten in nauw overleg met het Ministerie VWS een handreiking. De handreiking is voor besturen en beheerders van ontmoetingsplekken en organisatoren van (buurt)activiteiten in en rondom het buurthuis. Na het lezen van deze handreiking, weet je hoe het corona toegangsbewijs gebuikt mag en moet worden in dorps- en buurthuizen, bij dagbestedingslocaties en in de maatschappelijke opvang.

Kan jouw buurtactiviteit doorgaan?

We realiseren ons dat het lastig te bepalen is voor een buurt-  of dorpshuis in welke gevallen wel en niet een coronatoegangsbewijs noodzakelijk is. Daarbij is er altijd sprake van interpretatie van de regels. We raden jullie aan om hierover in gesprek te gaan met je gemeente en/of veiligheidsregio.

Bron: LSA bewoners