Katalys - orange-figure-13

Warffum voor alle generaties

Dorpsbelangen Warffum en de coöperatie Goud Oud zetten zich in voor een project voor wonen, zorg en welzijn in Warffum (Groningen). Het doel is om in Warffum duurzame  woningen voor ouderen te bouwen waar noaberschap hoog in het vaandel staat. Een plek  om oud te worden, je laatste levensfase zinvol in te vullen, elkaar te stimuleren en er voor elkaar te zijn als het nodig is. Een plek waar naar je omgekeken wordt.

KNHM-adviseurs Johan Dijk en Epko de Vries zijn al geruime tijd betrokken bij het project. Johan: “Onze eerste gesprekken met de initiatiefnemers waren vooral gericht op het helder maken van de wensen; wat wil je, hoe denk je dat te bereiken? Omdat het onderwerp erg breed was: leefbaarheid, zorg, welzijn, wonen, samenredzaamheid, was dat nog niet eenvoudig. Pas twee jaar geleden konden we meer focus zien bij de initiatiefnemers.”

Dat een dergelijk project niet van het een op het andere moment gerealiseerd kan worden, blijkt uit de samenwerking met de gemeente. Er is een worsteling tussen de ‘leefwereld van de burgers’ en de ‘systeemwereld’. Johan: “In een bijeenkomst met de gemeente hebben we geadviseerd om veel meer samen op te trekken, burgers en gemeente, en het project te richten op wonen in plaats van op zorg. Wonen is immers tastbaar te maken met een locatie. En alhoewel de groep zeer terughoudend was om de samenwerking met de gemeente na al die jaren aan te gaan, deden we zo toch een stap vooruit.”

Locatiestudie

De KNHM-adviseurs maken samen met Dorpsbelangen Warffum en de coöperatie Goud Oud een projectplan, gericht op het onderbouwen van een project voor wonen in Warffum. Als initiatiefnemers hadden ze twee locaties op het oog en de gemeente wees ook op twee vrijkomende schoollocaties. Johan vertelt verder: “We stelden voor om samen een locatiestudie te doen voor alle vier de locaties. Leonoor van der Linden en Liza van Alphen van Arcadis pakten dit voortvarend op en binnen een paar maanden lag er een uitstekende studie die gedragen werd door alle partijen. Het wachten is nu op de gemeente die hopelijk zeer binnenkort een acceptabel aanbod doet voor de grond en verdere procedures.”

Dat het een project met een lange adem is, beaamt Johan: “Veel van dit soort ‘Knarrenhof’ projecten hebben een lange aanlooptijd. Dat komt ook omdat er geen goed instrumentarium voor is. Er is wel subsidie vanuit het ministerie, maar gemeenten zijn nog zoekende. Het vraagt dus veel van de goedwillende burgerinitiatieven. Daarom is het ook belangrijk om vanuit KNHM foundation deze  initiatiefnemers met raad en daad bij te staan.”Dit artikel verscheen in ons Jaarbericht 2020.