Katalys - orange-figure-13

Visie op de energietransitie

Visie op de energietransitie

Als eigenaar van een groot deel van de gas- en elektriciteitsnetten in Nederland is Alliander een grote speler in de energietransitie. Het netwerkbedrijf heeft circa 7000 medewerkers en is in vijf provincies verantwoordelijk voor de elektriciteit- en gasnetten. Bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen wil het voortouw nemen in de overschakeling op duurzame energie en nam vanuit die rol ook deel aan de gesprekken rondom het Klimaatakkoord. Maar wat is haar persoonlijke visie op de energietransitie? We legden haar een paar, soms pittige, stellingen voor.

[mk_padding_divider size=”60″]

“Climate change is a hoax!”
– Donald Trump

“Ik kijk graag naar de feiten. Die zijn overweldigend. Neem bijvoorbeeld het rapport van de Verenigde Naties, waaraan meer dan 100 wetenschappers uit 30 landen hebben meegewerkt: we stevenen af op een temperatuurstijging van 3 graden in 2050. Als de uitstoot niet snel naar beneden gaat, zullen nog deze eeuw overal de gevolgen optreden, zoals zeespiegelstijging, heftiger stormen en bosbranden, grote droogte in gebieden die dat nu niet kennen. Met alle gevolgen van dien voor de wereldvoedselvoorziening en voor de bewoonbaarheid van gebieden van heel veel mensen.”[mk_padding_divider]

“Het is geen 5 voor 12. Er is geen reden om zo urgent alle Co2-uitstoot te vermijden”
– Marcel Crok, wetenschapsjournalist

“De feiten en de consensus onder wetenschappers over de opwarming van de aarde zijn, zoals ik al eerder aangaf, overweldigend. En het beperken van de CO2 uitstoot zal een langdurig proces zijn. Dus de noodzaak om nu actie te ondernemen is ontzettend groot. Het vraagstuk is ook zo relevant voor onze kinderen en kleinkinderen dat ik me niet voor kan stellen dat je het er op aan wilt laten komen, zelfs als je klimaat-scepticus bent. Afwachten is geen optie meer.”[mk_padding_divider]

Beeld: Alliander

[mk_padding_divider]

“We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!”
– Greta Thunberg

“Greta is het boegbeeld van de klimaatjongeren. Ik vind het inspirerend en zelfs motiverend dat zij opstaan voor het klimaat, voor de wereld waarin zij en hun kinderen zullen leven. Ik ben het met hen eens dat onze generatie er verantwoordelijk voor is om onze aarde ook voor volgende generaties leefbaar te laten zijn. Het tackelen van de opwarming van de aarde en het wereldvoedselvraagstuk zijn daarvoor cruciaal. In mijn dagelijkse werk bij Alliander komt mijn persoonlijke maatschappelijke betrokkenheid samen met één van deze twee essentiële vraagstukken: de energietransitie. Want de energievoorziening van onze wereld is één van de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem.”[mk_padding_divider]

“Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt, en de laatste die er nog iets aan kan doen”
– Barack Obama

“Helemaal eens! Dag in dag uit worden we inmiddels geconfronteerd met de heftigheid van het klimaatprobleem. Van verontrustende klimaatrapporten en beelden van de heftigste bosbranden of zwaarste overstromingen ooit tot de 15.000 jongeren die in februari meeliepen in de Klimaatmars. We moeten maatregelen nemen voor de toekomst. Willen we het klimaatprobleem tackelen dan zal de energietransitie moeten slagen. En daarbij moeten we nú aan de slag, want de omschakeling naar een duurzame energievoorziening kost ontzettend veel tijd.”[mk_padding_divider]

“Dit groeitempo kan het netwerk nu niet bijhouden”
– Directeur netstrategie van regionaal netbeheerder Enexis

“De komende decennia gaat ons energielandschap volledig op de schop. Ons net is oorspronkelijk niet ontworpen op de komst van al die zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen. Maar het aanpassen van infrastructuur kost tijd, veel tijd. Daarom is het cruciaal dat we samen met gemeenten, bewoners en bedrijven zo vroegtijdig mogelijk aan de slag aan. Door samen ver vooruit te kijken kunnen we planmatig werken om op tijd klaar te zijn.”[mk_padding_divider]

“Waterstof heeft geen toekomst” 
– Florian Minderop (MisterGreen elektrisch leasemaatschappij)

“De verwachting is dat waterstof een sleutelrol gaat spelen in de energievoorziening van de toekomst. In de industrie, in de mobiliteit, als vorm van opslag wanneer de wind waait en de zon schijnt maar er weinig elektriciteit gebruikt wordt. En, afhankelijk van de hoeveelheid en de prijs van waterstof, gaan we het mogelijk ook gebruiken voor het verwarmen van huizen. Het ziet er naar uit dat het door de bestaande gasleidingen
kan worden getransporteerd. Alliander is dan ook druk bezig met pilots.”[mk_padding_divider]

“Als het in 2050 echt is misgegaan, dan mogen mijn kleinkinderen me wel op mijn kop geven”
-Ingrid Thijssen

“Haha, daar sta ik nog steeds achter. Zeker voor mijn generatie zou de grootste zorg moeten zijn dat we onze kleinkinderen met een onleefbare wereld achterlaten. En dan zit ik ook nog eens op een cruciaal moment op een positie waarin ik echt verschil kan maken als het gaat om het slagen van de energietransitie. Als ik 80 ben en mijn kleinkinderen vragen mij wat ik heb gedaan om het klimaatprobleem op te lossen, moet ik een heel goed verhaal kunnen vertellen. Een van mijn grootste zorgen is daarbij het enorme tekort aan technici. Het zijn niet de ministers, de bestuurders of de klimaatwetenschappers, maar de technici, de engineers en de monteurs die het meest cruciaal zijn voor het slagen van de energietransitie. De komende decennia gaan we hen keihard nodig hebben. Sterker nog, we gaan er vele malen meer nodig hebben dan er nu in Nederland worden opgeleid.”Dit artikel verscheen in Werkplaats 28.