Katalys - orange-figure-13

Vier visies op lokale kracht: Leo Bormans

Lokale kracht is een van de pijlers van de participatiemaatschappij. Maar wat is lokale kracht precies, en hoe laat je die het best tot bloei komen? Voor Werkplaats spraken we vier experts op het gebied van geluk, verandering, burgercollectieven en sociale innovatie. “Buurtbewoners pakken vaak problemen aan waarmee de gevestigde orde zich eigenlijk geen raad meer weet.”

“Voor geluk bestaat geen eenduidig recept, maar in de zoektocht naar geluk zie je wel een paar terugkerende elementen. We streven allemaal naar een aangenaam leven, maar de hele dag op het strand liggen geeft op den duur ook geen voldoening. Daarom richten we ons ook op een betrokken leven: onze activiteiten dragen bij aan onze relatie met andere mensen. Tenslotte moet ons leven ook betekenisvol zijn: wat we doen, moet zin en betekenis hebben.

Deze uitgangspunten zie je ook heel mooi terug in de bewonersinitiatieven die KNHM foundation begeleidt. Initiatieven zoals een lokaal bewonersbedrijf of een zorgcoöperatie van en voor bewoners dragen niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar zorgen ook voor een gevoel van betrokkenheid en zingeving bij de initiatiefnemers. Onze maatschappij probeert ons voortdurend wijs te maken dat ons geluk afhangt van bezit of kapitaal. Maar uit onderzoek blijkt dat ons geluk vooral wordt bepaald door ons sociale kapitaal. Christopher Peterson, een van de grondleggers van de Positieve Psychologie, vatte ooit de sleutel tot geluk in slechts twee woorden samen: andere mensen. Mensen hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. Iets voor een ander doen – de kern van de meeste buurtinitiatieven – draagt aantoonbaar bij aan ons levensgeluk.

Leo Bormans

Geluksonderzoeker Leo Bormans is auteur van internationale bestsellers als The World Book of Happiness en The World Book of Hope. Bormans reist de wereld rond als ‘Ambassador of Happiness & Quality of Life’ en houdt zich onder meer bezig met de vraag wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor een gelukkig leven.Het vermogen van mensen om gelukkig te worden is voor een deel een kwestie van aanleg en omstandigheden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat we zo’n 40% van ons geluk zelf creëren. Dat doen we vooral door een hoopvolle mindset. Ook in bewonersinitiatieven is het belangrijk dat je in staat bent om een hoopvolle strategie te volgen. Zo’n strategie begint met het stellen van goede, realistische doelen, maar gaat ook over pathway thinking: herkennen dat er veel verschillende wegen zijn die naar je doel leiden. Tenslotte is het heel belangrijk dat je jezelf als eigenaar ziet van je eigen leven en je leefomgeving. Niet de overheid, niet je buren, maar jijzelf bent de eigenaar van de uitdagingen waarvoor je omgeving je stelt. Dat is een heel belangrijk geluksinzicht.”Deze reeks interviews verscheen in Werkplaats 32.