Katalys - orange-figure-13

“Veel meer dan een chauffeur”

Met het stappenplan van Harry Wassenaar uit Den Haag kunnen gemeentes binnen een paar maanden een vervoersdienst voor senioren laten rijden. Het belangrijkste hierbij is de persoonlijke begeleiding. “Letterlijk die arm om op te leunen.”

“Mijn vader was directeur van een zorgcentrum en ik werkte daar als puber in het weekend achter de receptie. Heerlijk vond ik dat: een beetje biljarten of een praatje maken met mensen. Vooral op zondagen was het soms een trieste bedoening, zo weinig bezoek er kwam. Met de eenzaamheid van senioren werd ik toen dus al geconfronteerd.” Maar wat Harry ook meteen greep was de enorme ervaring en verhalen van mensen waar we volgens hem veel van kunnen leren. “De basis van onze welvaart is voor een groot deel door deze groep gelegd en daar  verdienen ze dank en waardering voor.” Niet zo vreemd dat Harry na de middelbare school begon met vrijwilligerswerk bij ouderenwerk in de Haagse volkswijk Transvaal. In de avonduren deed hij een HBO-studie P&O en uiteindelijk kwam hij als professional terug in Transvaal. De insteek was steeds: kijken naar de problemen bij zelfstandig wonende ouderen. “En nadenken over hoe je die kunt tackelen met nieuwe vormen van dienstverlening.” En dus stond hij aan de wieg van wijkbussen en maaltijdvoorzieningen en richtte hij de Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst op. Vooral bij dat laatste merkte hij dat juist persoonlijke zo nodig is én de meerwaarde vergeleken met het ov waarbij je ook nog eens zelden écht voor de deur kunt uitstappen. “Het belangrijkste is letterlijk even die arm om op te leunen. En na de boodschappen dat kopje koffie samen. Dat haalt mensen ook even uit hun isolement.”

Starterspakket

Deze aspecten zijn ook karakteristiek voor een voorziening als de Particuliere Vervoersdienst in Scheveningen, zoals er meerdere zijn in Nederland. Om precies te zijn: een stuk of tien en allemaal vormgegeven naar het model van Harry. Kort samengevat biedt hij een starterspakket aan voor gemeentes waarmee ze binnen vier of vijf maanden een vervoersdienst kunnen laten rijden. In dit pakket staan alle stappen die gezet moeten worden. “Het succes van mijn format is dat je zorgt dat welzijnsorganisaties niet met grote kosten te maken krijgen. Gemeentes die hiermee aan de slag gaan, hoeven alleen een ruimte, twee computers, twee bureaus en telefoons te regelen. En het gebruik van de applicatie kost naast een eenmalige aansluitbijdrage 400 euro per jaar. Nou: dat zijn de kosten niet.” Hij kwam op dit idee toen hij als oprichter van Stichting Welzijn Innovatiegroep (WIN) zo’n negen jaar geleden werd benaderd door een fonds waar veel aanvragen binnen kwamen van stichtingen en welzijnsorganisaties die busjes wilden aanschaffen voor een vervoersdienst voor ouderen. “Maar dat is per definitie niet te doen: veel te duur. Je hebt het bij één busje dan al snel over eenmalig 30.000 euro. Deze exploitatiekosten zijn door de doelgroep alleen nauwelijks op te brengen. Ik heb al wel vaker gemerkt dat welzijn en ondernemerschap niet zo goed samen gaan.”

Waardering

De Particuliere Vervoersdienst kan niet functioneren zonder de vrijwilligers die niet alleen rijden, maar dus vooral ook begeleiden. Hoewel Harry het liever niet over vrijwilligers heeft. “Dat woord heeft een bepaalde lading. We vragen mensen die ‘wel eens een uurtje vrij hebben’ om zich aan te melden als chauffeur/begeleider. En wat we verder een heel belangrijk aspect vinden, is dat het de chauffeur/begeleider absoluut geen cent mag kosten. Bij veel organisaties kost je vrijwilligerswerk toch geld en krijg je bijvoorbeeld geen reiskosten vergoed. Daarnaast tippen we gemeentes: ga regelmatig met elkaar in gesprek, minimaal eens in de twee maanden. Dat wordt enorm gewaardeerd, want zo laat je zien dat je waardering hebt voor de chauffeurs/begeleiders en oor hebt voor hun inbreng en ervaringen. Zo kunnen ze meebepalen hoe de dienst zich ontwikkelt.”

Helaas werd juist die persoonlijke begeleiding het eerste dat moest sneuvelen in tijden van corona. “We deden voor onze boodschappendienst in Den Haag toen onderzoek onder de honderdvijftig ouderen die gebruik van onze diensten maakten. We vroegen hen of ze eventueel familie of buren hadden die onze begeleiding tijdens het boodschappen doen over konden nemen. Toen bleven er toch veertig mensen over die het écht niet zelf konden oplossen. Daar zijn en blijven wij dan voor.”

Particuliere vervoersdienst

Met een telefoontje naar de Dienstencentrale kunnen senioren boven de 65 uit Scheveningen tijdens kantooruren een ritje ziekenhuis of bezoekje boeken. De vrijwilligers aan de telefoon zoeken dan een chauffeur/begeleider die met de eigen auto niet alleen de klant brengt, maar ook helpt waar nodig. De senioren betalen 10 euro lidmaatschapsgeld per jaar en rekenen per rit af bij de chauffeur/begeleider. Binnen stadsdeel Scheveningen is dat 5 euro voor een retourtje.
www.welzijnscheveningen.nl

Dit artikel verscheen in Werkplaats 29