Katalys - orange-figure-13

Van kerk naar buurthuis

In het dorp Oosteind (gemeente Oosterhout) hebben een paar bewoners een ambitieus plan bedacht. Zij willen het buurthuis verplaatsen naar de leegkomende kerk in het dorpshart, zorgappartementen bouwen in de sacristie en in de tuin, de pastorie omtoveren tot vergaderruimte en inloophuis voor ouderen en de pastorietuin ontwikkelen als verbindende ontmoetingsplek voor het dorp.

De Werkgroep Dorpshart Oosteind is er goed druk mee. Het idee is dat ze de faciliteiten in de kerk willen inzetten voor geloofsbeleving, zorg en wonen (met de focus op ouderen), dagbesteding, vrijetijdsbesteding en ontmoetingsplaats. Ook moet er plek zijn voor het verenigingsleven en een verbinding zijn met de basisschool. Ze hebben daarvoor een visiedocument opgesteld, gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en bijeenkomsten georganiseerd met dorpsbewoners en omwonenden.

Haalbaar initiatief

Ardwin Lantain en Martin van der Avoird adviseren de groep namens het team van KNHM foundation in Noord-Brabant. “Er is hard gewerkt aan een haalbaarheidsplan dat de werkgroep heeft aangeboden aan de gemeente en het bisdom. Arcadis heeft het hele plan doorgerekend en geconcludeerd dat het een haalbaar initiatief is. De gemeente werkt graag mee aan het plan en wil daarover ook een principebesluit nemen. Ook het parochiebestuur heeft haar aanbod gedaan zodat de werkgroep het gesprek kan starten over het overnemen van de kerk, pastorie en tuin in eigendom. Het bisdom moet nog met een reactie komen omtrent de gedachte invulling van de kerk. Daarnaast heeft de groep contact opgenomen met de woningbouwcoöperatie om te kijken wie de zorgwoningen kan gaan stichten.”

Doorpakken

Voor Dorpshart Oosteind is nu de fase aangebroken dat zij het gesprek aangaan om de kerk, de pastorie en de tuin over te nemen tegen een schappelijk bedrag. Ardwin: “Als daar een antwoord op komt, dan kunnen we doorpakken. Door corona heeft het project wat vertraging opgelopen, maar ik verwacht dat begin volgend jaar de ‘kogel door de kerk gaat.’ Dan volgt de verdere planontwikkeling, de financiering en de bezetting, een nieuwe fase van het project. Maar dan zijn we wel weer een tijdje verder hoor. Dit zijn nu eenmaal projecten van de lange adem.”

Wordt aldus vervolgd! Een illustratie van het plan Dorpshart Oosteind