Katalys - orange-figure-13

Van garageterrein naar binnentuin

De IGAM-garage in Nijmegen is gelegen op een binnenterrein dat door 4 straten wordt omsloten. De eigenaar wil in de komende jaren stoppen met zijn bedrijf en de grond verkopen of bebouwen. Al twee keer waren er nieuwbouwplannen. En beide keren heeft het bewonersinitiatief ‘Fransehof’ die plannen kunnen tegenhouden. Tot aan de Raad van State toe. Het terrein is namelijk te klein voor de bouw van huizen of appartementen. Bouwen betekent minder licht, minder privacy en geluidsoverlast voor de omwonenden. Daarom werken de bewoners aan een positief alternatief.

KNHM-adviseurs Dolf Logemann en Jan Jans vertellen: “Toen de bewoners advies vroegen aan KNHM foundation zaten ze op een kantelpunt. Ze wisten nu wat ze niét wilden, maar hadden nog geen idee wat dan wel. Nadat we samen in een aantal gesprekken de wensen en mogelijkheden inventariseerden, hebben we de hulp ingeroepen van Leonoor van der Linden en Ferry Streng, landschapsarchitecten van Arcadis, om een schetsontwerp te maken van een binnentuin.”

Ontmoetingsplek voor iedereen

De bewoners willen van het omsloten IGAM-terrein een gezamenlijke stadstuin maken, toegankelijk voor iedereen. Opgezet en onderhouden door de buurt. Deze tuin kan tegemoetkomen aan veel wensen, met als rode draad rust, ontspanning en samen in het groen. Met veel bloemen voor de omwonenden, voor de insecten en voor de vogels. Een beetje onderhoudsvriendelijk met redelijk robuuste planten. Maar wat kun je realiseren op een oppervlakte van ongeveer 1.300 m2? Een mooie rechte lap grond is het niet. Na een smalle toegangsweg, die haaks op het achterliggende terrein staat, ontvouwt zich een omsloten gebied. Het perceel loopt taps toe. Samen met de bewoners bedacht Leonoor echter voor alles een  oplossing. In de eerste tekeningen van de tuin zijn verschillende mogelijkheden aangedragen. Tijdens de bijeenkomst van direct omwonenden in november 2020 reageerden de aanwezigen dan ook enorm enthousiast. De volgende stap is om de  plannen voor te leggen aan een bredere groep bewoners en aan de Nijmeegse (gemeente) politiek. En dan natuurlijk de hamvraag: hoe komen we aan de benodigde fondsen?

Boost

Jan: “Het mooie van dit project is dat er veel doe- en denkkracht zit bij de bewoners zelf. Wij hebben hen vooral op weg geholpen, bijvoorbeeld met het maken van plannen. Wat we als KNHM-adviseurs in dit geval kunnen bieden: bemiddeling, advies en vooral ons netwerk. Dat gaf het initiatief net de boost die het nodig had. Wij kijken uit naar de vervolgstappen en hebben er veel vertrouwen in.”Dit artikel verscheen in ons Jaarbericht 2020.