Katalys - orange-figure-13

Update en overzicht coronaregelingen

Covid-19 is inmiddels ruim een jaar in ons land. Gelukkig merken we dat mensen, ondanks alle beperkingen, door blijven gaan met het maken van plannen om de leefbaarheid in hun dorp, buurt of wijk te verbeteren. De coronamaatregelen lijken vooral impact te hebben op de buurt- en dorpshuizen.

Zo blijkt de huidige TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) niet goed aan te sluiten op de werkelijkheid van de dorpshuizen. LVKK en LSA ondernemen actie om dit onder de aandacht te brengen. Een paar provincies hebben een subsidieregeling in het leven geroepen om met name de dorpshuizen een impuls te geven.

Vaste lasten buurt- en dorpshuizen beduidend hoger

Een meer dan 100 keer ingevulde enquête op de website Dorpshuizen.nl toont aan dat de vaste lasten bij buurt- en dorpshuizen gemiddeld 55% van de omzet bedragen. Daarnaast is uit een recent Drents onderzoek onder 49 buurt- en dorpshuizen een percentage vaste lasten van 51% naar voren gekomen. Het blijkt dus dat het door de RVO gehanteerde percentage van 11% bij buurt- en dorpshuizen te laag is. Met tot gevolg dat buurt- en dorpshuizen veelal niet in aanmerking komen voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Met deze informatie kunnen de LVKK en LSA actie ondernemen richting RVO en Ministerie. Meer informatie vind je via deze link.

VKK Limburg: Resultaten vragenlijst coronasteun Gemeenschapshuizen

Afgelopen periode vulden 34 gemeenschapsaccommodaties in Limburg (ongeveer 10% van het totaal aantal gemeenschapsaccommodaties in Limburg) de vragenlijst over de coronasteun in. Hier delen we de belangrijkste conclusies.

Buma en Sena compensatie

De Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) Buma en Sena gaan de buurt- en dorpshuizen ook compenseren voor de 2e periode dat zij in 2020 de deuren moesten sluiten vanwege corona. Hier lees je er meer over.

Provincie Drenthe

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie Drenthe financiële steun, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Via een digitaal portaal is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente.

Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget beschikbaar gesteld tussen € 50.000,- en € 100.000,-. In totaal gaat het om € 675.000,- voor heel Drenthe.

Meer informatie: https://www.bokd.nl/dorpshuizen/frisse-start-na-corona/

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft twee regelingen in het leven geroepen om ontmoetingscentra te helpen: de regeling Gezonde en Vitale Samenleving en de Sociale Hypotheek. Daarnaast investeert de provincie in dorpen en kernen met de regelingen Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen en Leefbaar Platteland.

Provincie Gelderland

Dorpshuizen en wijkcentra zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Door de coronamaatregelen moesten veel gemeenschapsvoorzieningen sluiten. Met de subsidie COVID-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorzieningen kunnen gemeenten gemeenschapsvoorzieningen helpen te investeren in toekomstbestendige maatregelen of onderzoek laten doen naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van 1 of meer gemeenschapsvoorzieningen. De subsidie is niet bestemd voor exploitatiekosten of kosten voor activiteiten. U kunt hier de subsidie aanvragen.

Provincie Zeeland

Niet direct corona-gerelateerd, maar wel goed om te melden: de provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en het Oranje Fonds stellen opnieuw geld beschikbaar voor het Zeeuws Heldenfonds. Inwoners en organisaties met initiatieven die Zeeland sociaal en leefbaar houden, kunnen tot eind 2022 weer aanvragen indienen.

Subsidies

Provincie Groningen

Dorps- en buurthuizen kunnen vanaf 1 maart 2021 een beroep doen op een nieuwe subsidieregeling van de provincie Groningen. Hiervoor is in totaal € 250.000,- beschikbaar, en een buurt- of dorpshuis kan eenmalig maximaal € 1.250,- aanvragen. Het geld is bedoeld voor anderhalvemetermaatregelen en voor het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners.

De subsidie is niet bedoeld voor exploitatie- of personele kosten en ook niet voor het dekken van schulden of exploitatietekorten. Het bestuur van het dorps- of buurthuis kan via een eenvoudig digitaal aanvraagformulier een aanvraag doen bij de provincie Groningen. De regeling is open vanaf 1 maart 2021 en sluit 1 augustus 2021.NB: Deze lijst is niet uitputtend. Heb je vragen en/of aanvullingen? Laat het ons weten!

Eerder publiceerden wij ook dit overzicht met regelingen en subsidies voor dorps- en buurthuizen.