Katalys - orange-figure-13

Unieke ontmoeting tussen praktijk en beleid op het We Doen Het Samen! Festival 2024

Actieve bewoners zijn de motor van lokale gemeenschappen. Ruim 4,2 miljoen Nederlanders besteden jaarlijks meer dan 360 miljoen uur aan het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Op zaterdag 13 april komen actieve bewoners en beleidsmakers samen op het We doen het samen! Festival in de Prodentfabriek in Amersfoort. Het zichtbaar maken van al die initiatieven, is een aanmoediging om samen verder te werken aan een solidaire samenleving.

19 maart 2024

De ‘We-doen-het-samenleving’ is een snelgroeiende beweging waarin duizenden bewonersinitiatieven zich vrijwillig inspannen om maatschappelijke doelen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de zorg of het behoud van (woon)voorzieningen. Lokale gemeenschappen bieden zo een alternatief voor staat en markt. Ze kunnen vaak voorzieningen beter en goedkoper verzorgen én dragen bij aan sociale cohesie, inclusie en
terugkeer van de menselijke maat.
Inspiratie en ontmoeting

Op het festival krijgen de initiatiefnemers van al die lokale gemeenschappen, groot en klein, de ruimte. Tegelijkertijd is het ook een plek waar beleidsmakers aan bod komen met hun uitdagingen en vragen. Gemeenten en bewoners hebben elkaar namelijk veel te bieden. Toch leidt dat niet altijd tot een vanzelfsprekende
samenwerking. Op dit festival is die ontmoeting tussen praktijk en beleid daarom uniek én belangrijk.

Tijdens het festival vindt de aftrap plaats van het actieprogramma van de We doen het samen Coalitie, met daarin een directe oproep aan de overheid en politiek. Om duurzaam verder te komen zijn actieve lokale gemeenschappen een onmisbare partner voor overheden en marktpartijen. Maar alleen samen zijn we in staat tot oplossingen te komen. Het streven is dan ook een meer solidaire samenleving, waarin de overheid kiest voor samenwerking en dialoog voor het vinden van oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen.

Wij zijn hier’, zeggen al die gemeenschappen in onze steden, dorpen, wijken en buurten. Werk met ons samen, zoek ons op, geef ons ruimte. Het actieprogramma roept op om daarbij alle partijen te betrekken: bestuur, markt, wetenschap én de burger en haar lokale gemeenschappen.

Katalys - LOGO-We-doen-het-samen

De coalitie bundelt haar krachten voor een speelveld waar lokale gemeenschappen optimaal kunnen meedoen en overheid en marktpartijen actief de ruimte bieden. De We doen het samen Coalitie bestaat uit: Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), Nederland Zorgt Voor Elkaar, Oranje Fonds, NOV Platform Vrijwilligers, Stichting DOEN en VSBfonds. Samen vormen zij ook de kernpartners van het festival