Katalys - orange-figure-13

Toch financiële tegemoetkoming voor buurt- en dorpshuizen

Vorige week heeft het kabinet besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de TOGS-regeling. De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro, die naar eigen inzicht is te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, de code waarmee je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit je uitvoert.

SBI-codes

Vanaf vandaag zijn de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toegevoegd aan de TOGS-regeling. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen (met hun hoofd- of nevenactiviteit) onder deze codes, zo blijkt uit een inventarisatie van LVKK en LSA. Bij de aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt een aanvullende verklaring gevraagd, waarin wordt onderbouwd dat het gaat om een organisatie die fungeert als buurt- of dorpshuis. Je vind je SBI-code via de tool op de website van de Kamer van Koophandel.

Een andere SBI-code?

Fungeer je als buurt- of dorpshuis of gemeenschapsaccommodatie en sta je ingeschreven onder een andere SBI-code? Vul dan het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code in, om aan te geven dat je meent een andere SBI-code te moeten hebben.

Enkele voorwaarden

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet er tijdens de periode 16 maart – 16 juni sprake zijn van omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal 4000 euro.  Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen is te lezen op de site van het RVO.

Let op: De TOGS-regeling sluit op 26 juni a.s. Wacht dus niet te lang met aanvragen.