Katalys - orange-figure-13

Sociaal Centrum Eijsden hoort bij top Nederlandse bewonersinitiatieven

Dit zei Jan Smelik, coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZvE). Hij was gastspreker op de inspiratiemiddag die stichting SC Eijsden organiseerde in het kader van haar feestweek. De feestweek volgde op de officiële opening door burgemeester Cox en gedeputeerde Van Toorenburg op 17 september jl.

Smelik roemde met name de doordachte visie van waaruit gestaag gewerkt is aan een breed scala aan partners én activiteiten. “De samenwerking tussen vrijwilligers en professionals is een goed en noodzakelijk iets in het Nederlandse, veranderende zorglandschap. Bij SCE zie je dat al zeer goed gebeuren. Dat inspireert mij. Ik ben zwaar onder de indruk. Vrij uniek in Nederland.  Een idee en werkwijze om mee te nemen naar andere plekken in het land. Dit soort initiatieven moeten veel steun krijgen, ze zijn keihard nodig. Vitale gemeenschappen kunnen alleen ontstaan en blijven bestaan als inwoners aan de basis staan, als hun energie en ideeën leidend zijn.”

Vrijwilligerskracht

Ook anderen roemden wat SCE heeft neergezet en zijn trots er een bijdrage aan te leveren. Enkele reacties:
“Dat dit alles 100% is opgezet vanuit vrijwilligerskracht is echt heel bijzonder”.
“Hier samenwerken haalt het beste in me naar boven!”

De aanwezigen, waaronder ook burgemeester Cox en wethouder Weling, gingen ook zelf aan de slag. Leerzame gesprekken zijn gevoerd over het thema ‘vrijwilligers vinden, boeien en binden’ en het thema ‘succesfactoren voor optimale samenwerking tussen vrijwilligers en professionals’. De opbrengst wordt gebruikt bij de vervolgreis van SCE.

SC Eijsden

SC Eijsden moet een plek worden waar mensen elkaar ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken en zich gezien voelen. Een plek die de inwoners van Eijsden samenbrengt. Vanaf het begin is KNHM foundation door de initiatiefnemers betrokken bij dit maatschappelijk belangrijke initiatief. Omdat een goed onderbouwd plan een belangrijke voorwaarde is voor eventuele subsidies, heeft KNHM foundation samen met de initiatiefnemers gekeken naar het investeringsplan en het exploitatiemodel. De aankoop van het pand is gerealiseerd door een mix van leningen, donaties en subsidies én door inwoners zelf die via obligaties geld lenen aan het sociaal centrum.