Katalys - orange-figure-13

Serie workshops over gebiedsontwikkeling

Serie workshops over locatie- en gebiedsontwikkeling

Zijn jullie als bewonersinitiatief actief betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van je buurt, wijk of dorp? Of zijn jullie door de overheid gevraagd om mee te doen? In juni organiseren we een serie kennisworkshops over locatie- en gebiedsontwikkeling, speciaal voor actieve bewonersinitiatieven.

Terwijl je met veel enthousiasme begint te dromen over hoe mooi de buurt kan worden, wijzen de gemeente, projectontwikkelaars en adviseurs je op de grondexploitatie, eigendomsverhoudingen en planprocedures. Onderwerpen waar je niet elke dag mee te maken krijgt. Lukt het jullie om die onderwerpen onder de knie te krijgen? En spreken jullie en relevante stakeholders wel dezelfde taal? Hoe worden jullie gelijkwaardige gesprekspartners?

KNHM foundation organiseert deze zomer drie praktische kennisworkshops waarin we met experts van ingenieursbureau Arcadis een aantal van bovengenoemde aspecten behandelen:

Workshop 1: Hoe kom ik aan tafel?

In deze workshop gaan we in op de verschillende posities die je als actieve burger kunt innemen in een ruimtelijk ontwikkelingsproject. Ben je trekker van een initiatief of wordt jullie gevraagd om te reageren op plannen van anderen? Of trek je samen op met een gemeente, corporatie of projectontwikkelaar?Aan de hand van theorie en voorbeelden schetst Pieter Rozema, adviseur bij KNHM foundation, welke posities je als burgerinitiatief in kunt nemen en hoe je invloed uit kunt uitoefenen op het proces.

  • Dinsdag 1 juni 2021
  • start: 19.30 uur

Workshop 2: Plannen en procedures

In Nederland kennen we een groot aantal wettelijke plannen en procedures wanneer het gaat om locatie- en gebiedsontwikkeling. Van bestemmingsplannen en -procedures tot bouw- en milieuvergunningen. Ook als burgerinitiatief krijg je hier mee te maken. Met welke procedures krijg je te maken als je bijvoorbeeld een braakliggend terrein wilt aanpakken, een pand wilt bouwen of een stadstuin wilt realiseren?In deze workshop brengt Simone Bos, adviseur planvorming bij Arcadis, in beeld hoe een gemiddeld planproces er uit ziet, wie verantwoordelijk is voor welke stappen en onderzoeken en welke rol je hier als burger in hebt. En wat verandert daarin als de Omgevingswet van kracht wordt?

  • Woensdag 16 juni 2021
  • start: 19.30 uur

Workshop 3: Financiën

Bij locatie- en gebiedsontwikkeling kijken we niet alleen naar de inhoudelijke wensen en ideeën, maar ook naar de financiële haalbaarheid van plannen. Zaken als de grondexploitatie van gemeenten, de grondprijs, de waarde van (maatschappelijk) vastgoed, kosten voor planprocedures en mogelijk baten of opbrengsten van een initiatief.  Zaken waar jullie ook mee te maken krijgen als je als groep actieve burgers een ruimtelijk plan wilt realiseren.In deze workshop neemt Kees Swinkels, planeconoom bij Arcadis, ons mee in de financiële kant van de gebieds- en locatieontwikkeling. Kees wordt veelvuldig door KNHM foundation ingezet als adviseur bij burgerinitiatieven. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe zijn kennis en ervaring kan helpen om jullie dromen te verwezenlijken.

  • Woensdag 30 juni 2021
  • start: 19.30 uur

Voor wie?

De bovengenoemde workshops zijn bestemd voor actieve bewoners die grip willen krijgen op gebiedsontwikkelingsprocessen en meer kennis willen hebben in de taal en denkwijze van gemeenten en marktpartijen.

De workshops vormen een reeks, maar kunnen ook los van elkaar worden gevolgd. De workshops starten om 19.30 uur.