Katalys - orange-figure-13

Sebaldeburen: een dorp met pit

Sebaldeburen is een klein maar actief dorp in het Westerkwartier in de provincie Groningen. In 2014 deden de inwoners van het dorp mee aan Kern met Pit, en kregen ze advies van de adviseurs van KNHM foundation voor de realisatie van hun sportkooi voor de jeugd. Dit leidde ertoe dat ze een aantal jaren later niet alleen nog een keer mee deden met Kern met Pit, maar zelfs geïnspireerd raakten om een complexer project uit te voeren: een oude basisschool kopen van de gemeente.

Wat was hun plan? Hoe ver zijn de initiatiefnemers nu? We spreken Alexander van der Veen, die al jarenlang betrokken is bij het wel en wee van het dorpshuis en de activiteiten in het dorp.

Hoe zijn jullie met KNHM foundation in contact gekomen?

“We wilden achter het dorpshuis een sportkooi voor de jeugd realiseren. Daar hebben we toen, in 2014, onze tanden in gezet. Via de voormalige gemeente Grootegast werden we geattendeerd op KNHM foundation en de wedstrijd Kern met Pit. We hebben ons ingeschreven en na het startsein tijdens de Kern met Pit Dag is het balletje pas echt gaan rollen.”

Wat was jullie plan?

“Er was nog weinig te doen voor de jeugd van 12-16 jaar in het dorp en de zij brachten zelf het idee in van een sportkooi. Toen hebben we een plan gemaakt. We ontwikkelden drie scenario’s die in prijs verschilden. Afhankelijk van de opbrengst door fondsenwerving konden we op die manier een besluit nemen welk scenario we zouden gaan uitvoeren. De fondswerving liep erg goed en daarnaast hebben we in het dorp verschillende activiteiten georganiseerd die behoorlijk wat geld hebben opgeleverd. Uiteindelijk hebben we een bedrag van € 40.000,- bij elkaar kunnen brengen en een mooie sportkooi kunnen realiseren.”

Dus het was een succes?

“Ja, het was heel succesvol. Door de activiteiten die we hadden georganiseerd is de verbinding in het dorp tussen dorpsbewoners ook echt versterkt. Dit leidde ertoe dat we vorig jaar nog een keer mee hebben gedaan aan Kern met Pit. Bij de bushalte vlak bij het dorpshuis stond een heel oud wachthok. We hebben toen het plan opgevat om er een nieuw gebouwtje te realiseren en al vrij snel kwamen we in contact met iemand van de provincie. Die was geïnteresseerd en uiteindelijk heeft de provincie Groningen een fiks bedrag beschikbaar gesteld en konden we het plan makkelijk realiseren. In het het nieuwe ‘Lummelhok’ kun je schuilen, er is een bankje, en het dak wordt bedekt met groen. Er wordt nu veel gebruik van gemaakt; fietsers rusten er uit, maken een praatje en natuurlijk verblijven er mensen die met de bus gaan.” Het Lummelhok

Hoe was de samenwerking met KNHM?

“Hartstikke leuk, meedoen met Kern met Pit is een leuk leertraject. Het contact met de adviseurs van KNHM foundation was goed, maar in het geval van het Lummelhok hadden we niet echt veel advies nodig.”

En, zijn er alweer nieuwe plannen om te realiseren?

“Jazeker! Tegen het dorpshuis aan staat de basisschool, die twee jaar geleden is gestopt. Het gebouw staat nu dus leeg. Onze inzet is om zowel het dorpshuis als de voormalige school te kopen van de gemeente zodat we eigen baas zijn. Dit is best een ingewikkeld project en hierbij kunnen we het advies en het netwerk van de adviseurs van KNHM foundation goed gebruiken. Het is een mooi concept, om samen met onafhankelijke vrijwillige adviseurs een plan verder uit te kunnen werken. En een win-winsituatie, want we leren veel van elkaar. Zo hebben wij ook nog een advies voor jullie: zorg dat iedereen je kent! Ik denk dat veel bewonersinitiatieven niet goed op de hoogte zijn van het werk van KNHM foundation en het uitgangspunt om naast de burger te staan en samen op te trekken, geheel op vrijwillige basis. Dat mag iedereen weten!”Dit interview is opgetekend door Dik Baalbergen