Cover van de publicatie: Ruimte maken, Waar wachten we op? Groep mensen zitten aan tafel en zijn met elkaar in gesprek.
Katalys - orange-figure-13

Ruimte nodig voor bewonersinitiatief: Maak geen regels, maar regel het

Professionals betrokken bij bewonersinitiatieven hebben zelf behoefte aan regelruimte en ruggensteun. Dat blijkt uit de publicatie Ruimte maken, waar wachten we op? Samenwerken met bewonersinitiatieven die Katalys vandaag uitbrengt. Beleidsmakers en -uitvoerders spreken hierin uit waar ze over struikelen en welke oplossingen goed werken. Allemaal hebben ze behoefte aan één ding: dat bewonersinitiatieven niet langer als uitzondering gelden, maar als onderdeel van een logische samenwerking. ‘Maak geen regels, maar regel het’.

Ik wil graag de publicatie ontvangen

"*" indicates required fields

Consent*
Consent-mail1
  1. De lokale gemeenschap wordt bepalend voor onze samenleving, naast overheid en markt. Dat is onvermijdelijk. We zitten nu in een overgangsfase naar dit nieuwe evenwicht, en daarin piept en kraakt het.  
  2. Georganiseerde ruimte voor de gemeenschap is dringend nodig. Beleid kan en mag niet meer gaan over de ‘uitzonderingssituatie’ van bewonersinitiatieven. Noem het een pilot? Die tijd ligt achter ons. Staand beleid is nodig, met de gemeenschap als vertrekpunt. De eerste tekenen zijn er!  
  3. Professionals die met hart en ziel werken aan de ruimte die bewoners nodig hebben, hebben op hun beurt ook ruimte en mandaat nodig. Ruggensteun vanuit de top van hun organisatie is onontbeerlijk. Daar ligt een leiderschapsvraag.  
  4. We moeten er samen wat van maken. Klinkt voor de hand liggend, maar de praktijk is anders. Wanneer iets niet (direct) lukt, zoeken mensen snel naar een zondebok. Iemand anders, of een overheid, die ‘het maar moet oplossen’. ‘We’ moeten leren het samen op te lossen. Als deelgenoten van onze gemeenschap.

Jitske Tiemersma, directeur van Katalys: “Het is duidelijk dat verandering in de lucht hangt. Er is een nieuwe dynamiek in opkomst tussen publiek, privaat en collectief. Om de kracht van lokale gemeenschappen tot volle bloei te laten komen, is het nodig dat organisaties rondom bewonersinitiatieven stoppen met hen te zien als een ‘pilot’ of als ‘pioniers’. De beweging van actieve bewoners telt maar liefst 4,2 miljoen Nederlanders. Mensen die zich allemaal inzetten in hun eigen omgeving. Onze samenleving heeft die mensen keihard nodig: om de contacten in de buurt goed te houden, om elkaar op te vangen en te zorgen voor elkaar, om de wijk leefbaar te houden, om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Staand beleid is nodig, maar ook een gezamenlijke wens om vooruit te komen. De professionals die stappen zetten om samenwerking met initiatieven te laten wérken, verdienen rugdekking. Initiatiefnemers én professionals hebben een gezamenlijke behoefte: maak geen regels, maar regel het!”

Katalys - jvf01544-knhm-jitske-en-frank-knhm-scaled-1-1280x902

Katalys sprak in het hele land ruim 600 direct betrokkenen, van ambtenaren tot wethouders, van wijkwerkers tot ervaren initiatiefnemers. De gesprekken gingen over de vraag: “Waar loop jij zelf tegenaan in jouw organisatie? En hoe los je dat op?” De resultaten van deze gesprekken, vergezeld van feiten en cijfers plus reflectie van deskundigen, brengt Katalys nu uit in de publicatie ‘Ruimte maken, waar wachten we op? Samenwerken met bewonersinitiatieven’.

Katalys presenteerde de publicatie in Arnhem, waar de organisatie 135 jaar geleden werd opgericht en op 21 maart 2024 haar jubileumjaar afrondde. Voorzitter Ahmed Marcouch overhandigde virtueel het eerste exemplaar aan gedeputeerde Vreugdenhil van de provincie Gelderland. 

Wil je meer weten over hoe we bewonersinitiatieven in heel Nederland ondersteunen? Bekijk hier waarvoor je ons kunt inschakelen.

Dit item is gepubliceerd op 21 maart 2024