Katalys - orange-figure-13

‘We brengen verschillende leeftijden én culturen samen’

Dat er nu zoveel dingen tegelijk moeten gebeuren lijkt Huub Selen (71), voorzitter van Stichting ’t Anker, juist energie te geven. En het scheelt dat hij blindelings kan vertrouwen op de loyale poule van zo’n meer dan dertig vaste vrijwilligers uit Reuver Offenbeek die op hun vrije zaterdagen komen slopen.

“Ook de voorzitter loopt nu met de kruiwagen rond. En dat geeft precies weer hoe ons bestuur functioneert: er is geen hiërarchie. Het hele dorp kon ook meedenken over de plannen en draagt nu letterlijk steentjes bij aan het slopen en bouwen. Zo kregen we van een bedrijf uit de buurt voor 400 vierkante meter klinkers en van weer een ander bedrijf uit Reuver het zand voor het buitenterras gratis.

Andere bedrijfssponsoring leverde ons ruim 65.000 euro op, we hebben bij goede doelen fondsen geld opgehaald en dorpsbewoners konden voor 25 euro een familiecertificaat kopen, bij wijze van renteloze lening. Alleen door dit enorme draagvlak kunnen we onze plannen realiseren, hoewel we ook nog gelden hebben geleend bij Katalys maatschappelijke financieringen (red. toen KNHM participatie) en de gemeente Beesel en hebben we natuurlijk wel huurders en gebruikers van het pand nodig om de exploitatie begroting sluitend te krijgen.”

Stuurmanskunst

Het plan is om aan het eind van het eerste kwartaal 2023 klaar te zijn en ergens halverwege het jaar feestelijk te openen. Selen is optimistisch over deze stip op de horizon, denkt na over efficiëntie, zit naar eigen zeggen ‘erg op de centen’ én trekt af en toe aan de rem. “Het is wel een hele toer, maar nu is het zaak om met de juiste vraag mensen aan het denken te zetten. En met stuurmanskunst het overleg aan te gaan, zodat alles soepel en efficiënt verloopt. Zo ook de bouwcommissie is daar heel strikt in.”

“Een voorbeeld: we hadden trilhamers nodig om de oude vloer eruit te breken. We dachten aan drie van die boren, maar die kosten veertig euro per dag. De bouwcommissie pakt dat dan slim aan en zorgt dat er drie mensen op dezelfde dag met die machines kunnen werken. Er is wel haast, maar ik zeg ook af en toe ‘wacht even’. Zo gaan we straks zelf schilderen, maar het bestuur vond het belangrijk dat we een professional inhuren om ons te adviseren welke kleuren we het beste waar kunnen gebruiken. Want het moet er straks voor elke doelgroep aantrekkelijk uitzien.”

Investering niet realistisch

En deze doelgroepen zijn heel divers. Maar eerst blikt Selen even terug in de tijd. “Vijf jaar geleden werd ik benaderd door Stichting ’t Anker om de kar te gaan trekken voor de verbouw en nieuwbouw van ‘t Anker. Dat dit hele proces zo lang zou duren, kon ik toen nog niet bevroeden. In die tijd zat Vereniging Jong Nederland in ’t Anker en er was sprake van veroudering van het pand en behoefte aan meer ruimte.” Maar na een eerste rekensom bleek meteen dat deze investering niet realistisch was met alleen de huuropbrengsten van Jong Nederland. “Toen zijn we gaan praten met de gemeente en werd de Katalys (red.) onze adviseur die ons op weg hielp.  Samen met Hogeschool Arnhem/Nijmegen onderzochten we welke andere behoeften er nog meer waren in ons dorp. ’t Anker ligt namelijk tegen de basisschool aan en heel centraal in een woonwijk, met een mooie speelweide.”

Eenzaamheid

Selen beschrijft Reuver Offenbeek als typisch Limburgs kerkdorp: een hechte gemeenschap waarin de kerk zelf overigens niet meer de centrale rol vervult als voorheen. “In het kerkgebouw zelf, is nu een jumping gevestigd.” Maar de saamhorigheid is er nog steeds. Toch ligt ook hier eenzaamheid op de loer. “Er is sprake van veroudering en tijdens de coronapandemie bleek ook al dat er toch veel mensen alleen zitten. Doordeweeks gaan de ouderen naar een zorgboerderij of hebben ze andere activiteiten. Maar op zaterdag is het stil in huis.” Deze groep senioren komen nu al op zaterdagmiddagen een kaartje leggen of een ander spelletjes doen in ’t Anker, maar de ambities gaan veel verder. “Het krijgt een inloopfunctie. We brengen verschillende leeftijden én culturen samen, daarom is onze ondertitel ook ’t Anker – ‘Samen onder één dak’.”

Kruisbestuivingen

Na de verbouwing krijgt ’t Anker een breed maatschappelijke functie waar mensen samen komen en kunnen koken, waar de basisschool bewegingslessen geeft, de buitenschoolse opvang een plek krijgt en de leden van de schaakvereniging elkaar straks schaakmat zetten. Verder noemt Selen nog een bijzondere huurder: “Stichting PSW komt met een groep jonge kinderen tussen de drie en zeven die een geestelijke of lichamelijke beperking hebben. Die kinderen komen uit de omliggende dorpen en het is heel fijn dat zij straks ook hier terecht kunnen.” Maar het meest lijkt hij zich te verheugen op de kruisbestuivingen die straks gaan ontstaan. “Bijvoorbeeld een opa of oma uit de gemeenschap die op de voorleesstoel gaat zitten om aan de kinderen van de PSW voor te lezen. Ik denk dat ’t Anker een enorme aantrekkingskracht zal krijgen, waardoor de leefbaarheid en de vitaliteit van ons dorp vergroot. Mensen gaan elkaar nog meer en beter leren kennen waardoor er nog meer naar elkaar wordt omgekeken en dat is nodig voor de toekomst.”

Iedereen helpt op zaterdag

Dat gemeenschapsgevoel bleek al eerder, maar ook nu weer. Want onmisbaar zijn de vrijwilligers die de sloopwerkzaamheden voor hun rekening nemen. “De grootste groep is tussen de veertig en vijftig. Ze kennen elkaar nog van de jeugdkampen van Jong Nederland Reuver-Offenbeek. Maar ook de 65-plussers zijn goed vertegenwoordigd. Iedereen komt op zaterdag helpen.” En wat een heel mooie bijkomstigheid is: hun manier van werken inspireert anderen.

Uitwisselen ideeën

“Het toeval wil dat ik in gesprek was met een zakelijke relatie, die vroeg wat ik als gepensioneerde nu doe in mijn vrijetijd. Hij vertelde toen over zijn vader die bezig was in de gemeente Venray met een soortgelijk project. Die is toen bij ons komen kijken en we hebben ervaringen en ideeën uitgewisseld. Dat is heel goed om te doen. Bijvoorbeeld tips delen om de weg vinden in subsidieland bij provincie, gemeente en goede doelen fondsen en manieren waarop je de dorpsbewoners betrokken krijgt. Ik vind dat delen van informatie toch ook echt een verplichting die we hebben en met name aan de volgende generatie. Veel mensen willen wel iets doen; iets opzetten in hun dorp. Als je dan met elkaar gaat praten, kun je misschien net dat vonkje aanwakkeren dat nodig is.”

Rol Katalys

De lening van Katalys maatschappelijke financieringen (toen KNHM Participaties) bedraagt 125.000 euro. Daarnaast is toenmalig Katalys adviseur Maurice Bergmans lid van de Raad van Advies en heeft Katalys geholpen met het businessplan.