Katalys - orange-figure-13

“Ontmoetingsplek in leefbare kern”

Vlak bij Valkenburg aan de Geul, boven aan de Cauberg, ligt Vilt (900 inwoners), met aan de rand van het dorp gemeenschapshuis Cascade. Dat grenst direct aan de hellingbossen die afdalen naar het prachtige Geuldal. Ondanks het rijke verenigingsleven in Vilt met de harmonie, toneel, zang, jeugdcarnaval en ViltActief voor 55-plussers, kreeg Cascade een probleem. Een belangrijke financiële deelnemer – de voetbalclub – viel weg. Hoe het gemeenschapshuis vitaal en rendabel te houden?

“Ons dorp heeft geen voorzieningen meer”, vertelt Hellen van den Bergh, voorzitter van het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Cascade Vilt. “Ouderen trekken weg, bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis of een appartement in een omliggende kern. Maar velen houden wel binding met de gemeenschap: er wonen kinderen en kennissen. Dus als wij ze in de huiskamer in ons gemeenschapshuis activiteiten en dagopvang kunnen bieden, draagt dat bij aan hun welzijn. Ze hoeven dan niet te vereenzamen in hun nieuwe woonplek. Met Cascade willen we bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.”

Ontmoeting en dagopvang

Het bestuur ging op zoek naar nieuwe manieren om Cascade te benutten en inkomsten te genereren. Er ligt een toekomstplan: ‘Van gemeenschapshuis naar Gemeenschapshuis Plus’. Hellen: “Ook nu al zijn er activiteiten voor oudere inwoners: wandelen, bewegen op muziek en boccia (een balsport die op jeu de boules lijkt). En we hebben een huiskamerproject dat met vrijwilligers draait. Maar we willen dit uitbreiden door de ruimte te verhuren aan een professionele zorgaanbieder – Sevagram. Die kan dan zes dagdelen per week dagopvang bieden in het kader van de Wmo. Zo hebben we straks voor álle ouderen iets te bieden: ontmoeting en gezelligheid zoals we nu al doen maar ook activiteiten voor degenen met een Wmo-indicatie. Sevagram verwacht een hoge animo voor dagopvang die in de eigen omgeving plaatsvindt. Als het aan ons ligt zullen daar straks ook vrijwilligers uit Vilt aan bijdragen.”

Plus

Het plan voor Cascade heeft drie pijlers: de gemeenschapsfunctie voor de inwoners van Vilt, de uitbreiding van de ontmoetingsfunctie met Wmo-activiteiten én een horecafunctie gecombineerd met bestaande natuurontwikkelingsplannen. “We gaan het gebouw optimaal benutten, dat wordt de plus. ’s Avonds de verenigingen, overdag de dagbesteding en de andere activiteiten, vooral voor ouderen. Met het café erbij een ideale ontmoetingsplek. In het gebouw gaan we een andere sfeer creëren, het wordt veel gezelliger. Onze uitdaging is om van de som der delen meer te maken dan al die losse pootjes. Tips voor vergelijkbare initiatieven: denk out of the box, zie de kansen in je omgeving, houd je contacten warm en wees niet bang voor minder populaire beslissingen. Je doet het immers voor continuïteit in de toekomst! Wij hopen straks voor nog meer (oudere) inwoners iets te betekenen.”

Van gemeenschapshuis naar Gemeenschapshuis Plus

De kern Vilt (gemeente Valkenburg aan de Geul) kreeg zo’n 20 jaar geleden een nieuw gemeenschapshuis: Cascade, bedoeld voor de activiteiten van het bloeiende verenigingsleven. Maar gevoetbald wordt er niet meer, dus de horeca levert ook geen inkomsten op. Tijd voor een toekomstplan. Met twee nieuwe pijlers: commerciële horeca én een bredere invulling van de sociaal-maatschappelijke functie kan Cascade een multifunctionele ontmoetingsruimte voor Vilt worden. Wél is er een verbouwing nodig, die in 2022 klaar zal zijn. Samenwerkingspartners zijn de gemeente, Kernoverleg Vilt en Stichting Limburgs Landschap. De provincie en de gemeente hebben elk 100.000 euro subsidie toegezegd. Ondersteuning is er verder o.a. van het VSBfonds en KNHM foundation, met advies en participatie.
www.facebook.com/CascadeVilt

Dit artikel verscheen in Werkplaats 29