Katalys - orange-figure-13

Mantelaar: innovatie in de mantelzorg

Mantelaar koppelt geneeskundestudenten aan ouderen om naasten te ondersteunen bij mantelzorg. Zij biedt daarmee een flexibele en persoonlijke zorgoplossing in een veranderd en vergrijsd Nederland.

“We vinden het heel belangrijk dat onze cliënten weer aandacht krijgen,” zegt Titiaan Zwart, mede-initiatiefnemer Mantelaar.

Mantelaar schakelt geneeskundestudenten vanaf het tweede jaar van hun studie in voor de ondersteuning van thuiswonende ouderen. De studenten richten zich op taken die normaal op de schouders van de vaste mantelzorgers neerkomen. Bovendien geven ze invulling aan sociale ’quality time’: samen een kopje thee drinken, een praatje maken of een stukje wandelen. “Door de bezuinigingen in de thuiszorg ontvangen veel cliënten alleen nog praktische zorg,” zegt Titiaan Zwart, mede-initiatiefnemer van Mantelaar. “Voor het menselijke aspect is nauwelijks tijd. In onze dienstverlening willen we weer ruimte scheppen voor datgene waar het echt om gaat: aandacht.”

De komende jaren wil Mantelaar een groei realiseren van 80 naar 700 betalende cliënten in Amsterdam. Bovendien zoekt de zorgorganisatie ondernemers die de zorgformule in andere steden willen aanbieden. Om dat voor elkaar te krijgen is extra werkkapitaal nodig. KNHM Participaties BV heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld en is daarmee aandeelhouder van Mantelaar geworden. Daarnaast heeft Mantelaar via Oneplanetcrowd 167.750 euro ontvangen via crowdfunding.

Ferdinand Mesu, vanuit KNHM Participaties BV bij de organisatie betrokken, is enthousiast: “Mantelaar is een prachtig initiatief met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Door de druk van de schouders van mantelzorgers te halen, draag je er aan bij dat ouderen langer kunnen terugvallen op hun eigen, vertrouwde netwerk. Dat komt de sociale en fysieke leefbaarheid sterk ten goede.”

meer weten over KNHM participaties?

De ondernemer

Titiaan Zwart. Meer weten over Mantelaar, bezoek dan eens de website.