Katalys - orange-figure-13

De Holm: bruisend bolwerk in Den Andel

De Holm is het voormalig schoolgebouw in Den Andel (Noord Groningen). De schoolactiviteiten stopten en het gebouw werd mogelijk verkocht aan particulieren. Daar wilden een aantal dorpsbewoners een stokje voor steken. Op 28 november 2018 werd de koop van de voormalige school officieel.

H,Andel

Het schoolgebouw is een centraal punt in het dorp. De dames Sandra, Marja en nog een aantal vrijwilligers zagen de kans om het oude schoolgebouw in te zetten als multifunctioneel centrum. Een broedplaats voor werken, leren, zorgen en meedoen. Dit geheel vanuit de gedachte het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners en om mogelijk nieuwe bewoners aan te trekken. Initiatiefnemers Sandra en Maja vertellen: “Ruim drie jaar geleden sloot de basisschool in Den Andel. We wisten dat de gemeente het schoolgebouw wilde verkopen, maar wij als dorp wilden het graag in eigen handen houden. Daar hebben we ons voor ingezet. De gemeente stemde in en wij kregen de school in bruikleen. Nu drie jaar later kunnen we de school aankopen en onze initiatieven nog verder ontwikkelen!”

“Als eerste project startten we het winkeltje ‘H,Andel´. Een winkel voor tweedekans producten volgens hetzelfde principe als ´mijn tafel´. Buurtgenoten huurden een tafel bij ons en wij verkochten hun tweedekansjes. Zij ontvingen de opbrengst van de verkoop en wij de huur van het tafeltje. Zo verdienden we net genoeg om de hoge energiekosten van het oude gebouw te betalen. Om wat extra geld te verdienen staat er in de gang een permanente rommelmarkt.”

Precious Plastic

“In de winkel staat een koffietafel waar een veel buurtgenoten geregeld komen. Hier ontstaan een hele hoop goede ideeën voor leuke projecten. Door het gewoon te doen zijn er al veel projecten gerealiseerd. Aan deze tafel is ook het project ‘Precious Plastic’ ontstaan. Wij wilden iets doen aan het vele onnodige plastic dat we allemaal gebruiken. Behalve bewustzijn creëren rondom de plasticproblematiek, wilden we het plastic recyclen door er nieuwe producten van te maken. De machines hiervoor hebben we laten maken door studenten van het Noorderpoortcollege in Stadskanaal. Onze doelstelling van het project is tweeledig: naast het recyclen willen we ook aandacht besteden aan het stoppen met de productie van plastic. Dat wordt een les voor ons allemaal.”

historiaal

“Om de ontstaansgeschiedenis van het gebied in kaart te brengen en te vertellen is het project ‘Historiaal’ in het leven geroepen. Door de educatieve aard van dit project nodigen we scholen bij ons uit om de verhalen en de ambachten van vroeger te ervaren. We brengen bijvoorbeeld oude ambachten, zoals ijzersmeden en houtbewerken terug.”

Verhalenvangers

“Bij het sluiten van de school in het dorp, dreigden veel verhalen en foto’s uit verschillende generaties verloren te gaan. Wij vinden het erg belangrijk dat de dorpsbewoners kunnen blijven genieten van deze verhalen. Zo is het project ‘verhalenvangers’ ontstaan. Onze doelstelling hier, is om de geschiedenis van het dorp en haar mensen vast te leggen. Deze verhalen worden goed gecheckt, zodat het ook gebruikt kan worden in wetenschappelijk onderzoek.”

Fonds Nieuwe Doen en KNHM

“We wilden het allerliefste de school aankopen, maar daar hadden we natuurlijk wel een flinke som geld voor nodig. Met leningen van het Fonds Nieuwe Doen en KNHM is dit gelukt! Ook heeft de aardappel poederfabriek Rixona uit Den Andel ons €5.000 geschonken en hebben we zelf een crowdfundingsactie georganiseerd. Anderhalf jaar geleden zijn we alle huizen in het dorp langs geweest met de vraag of ze ons wilden steunen. We hebben toen €10.000 opgehaald! Momenteel zijn we met het tweede deel van deze actie begonnen. We hebben op dit moment al €16.000. Het draagvlak in het dorp is zeer groot. Dat hebben we nodig, want zonder draagvlak kunnen we niks beginnen. Zo hebben we ook een ploeg vrijwilligers uit het dorp die ons helpt in de Holm.”

Toekomstmuziek

“We hebben in de afgelopen drie jaar al veel bereikt. Op 28 november werd de aankoop van de Holm officieel. We hebben onze handen vol aan alle initiatieven die al zijn ontwikkeld of nog in de kinderschoenen staan. Het is heel belangrijk dat alle buurtgenoten ons weten te vinden om samen een hapje te eten of om een goed gesprek te voeren onder het genot van een kop koffie. We willen een plek zijn voor dagbesteding en re-integratie. We hebben ook yoga, exposities en een workshopruimte. De Holm is nu al uitgegroeid tot een bruisend bolwerk in Den Andel!”