Praktische Lean Six Sigma Green Belt Training voor service en dienstverlening

Inhouse Training
Duur: 8 sessies van 5 uur
Omvang trainingsgroep: minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers

De training is dicht bij de praktijk. Na de training is de cursist in staat een proces te analyseren en problemen daarin op te lossen.
De benodigde Lean Six Sigma filosofie en tooling komen uitgebreid aan bod. De behandelde onderwerpen in de training zijn gebaseerd op ervaring van veel voorkomende  projecten in de dienstverlening en service.

De aanpak
Lean en Six Sigma tools en denkwijze worden op aansprekende wijze gecombineerd en in de training met cases ingeoefend. Verder zijn praktische handvatten opgenomen voor toepassingen in de transactionele (service) omgeving. Deelnemers kunnen projecten waar zij aan werken inbrengen in de training zodat het leereffect en praktische toepasbaarheid van het geleerde optimaal wordt.

Training programma

Gedetailleerd programma op aanvraag.

 

Voorwaarden deelnemers voor training: 

  • Bij voorkeur leiden de deelnemers tijdens de trainingsperiode een Lean Six Sigma project
  • Deelnemers zijn in staat om een team te leiden, kunnen enthousiasmeren en zijn resultaatgericht
  • Deelnemers hebben affiniteit met deelnemen aan veranderprojecten en analytisch werken

Praktische randvoorwaarden
Deelnemers gaan tijdens de training gebruikmaken van laptops, Excel, PowerPoint en MiniTab. Indien de deelnemer niet over deze middelen beschikt helpt Katalys bij de verwerving daarvan.

Diplomering – Certificering:
Na afloop van de training vindt een toets plaats waarin de deelnemer wordt getoetst op theoretische kennis van Lean Six Sigma op Green Belt niveau. Bij voldoende resultaat ontvangt de Green Belt een verklaring (theorie certificaat) dat de theorietoets met goed gevolg is afgelegd.

Green Belt Certificatie (dit is een praktijk certificering) vindt plaats na het succesvol uitvoeren van één Lean Six Sigma project. Katalys geeft hierbij coaching op maat om de projecten daadwerkelijk succesvol te volbrengen.

Als u een in-house Green Belt programma overweegt, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.