Lean Six Sigma Black Belt training

Duur van de training:
Compacte 10 daagse in-house Lean Six Sigma Black Belt training.

20130306_131546

Inhoud van de training:
Deze opleiding volgt de body of knowledge van de ASQ (American Society for Quality). Met de kennis uit de deze training bent u in staat om problemen in complexe bedrijfsprocessen op te lossen en de kwaliteit naar de klanten te verbeteren. In de training komen aan bod:

  • Opzetten van een Lean Six Sigma Programma in een bedrijf
  • Six Sigma DMAIC-aanpak en de bijbehorende toolbox
  • Lean Management, Lean Thinking, Continu Verbeteren
  • Toepassen van Lean en Six Sigma tools in projecten en de filosofie die daarbij hoort
  • Operationaliseren van de veranderingen mét en óp de werkvloer
  • Gebruik van analyse software (Minitab)
  • Coaching van projecten van de Black Belts in de training

Praktische randvoorwaarden
Deelnemers gaan tijdens de training gebruikmaken van laptops, Excel, PowerPoint en MiniTab. Indien de deelnemer niet over deze middelen beschikt helpt Katalys bij de verwerving daarvan.

Diplomering – Certificering:
Na afloop van de training vindt een toets plaats waarin de deelnemer wordt getoetst op theoretische kennis van Lean Six Sigma op Black Belt niveau. Bij voldoende resultaat ontvangt de Black Belt een verklaring (theorie certificaatg) dat de theorietoets met goed gevolg is afgelegd.
Black Belt Certificatie (praktijk certificering) vindt plaats na het succesvol uitvoeren van twee Lean Six Sigma projecten. Katalys geeft hierbij coaching op maat om de projecten daadwerkelijk succesvol te volbrengen.

Als u een in-house Black Belt programma overweegt neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.