Katalys - orange-figure-13

Overzicht financiële steun voor buurt- en dorpshuizen

Financiële steun voor buurt- en dorpshuizen, een overzicht

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het verenigingsleven in buurten, wijken en dorpen. Ook al zijn de gemeenschapshuizen langzaam maar zeker weer opgestart en begint het verenigingsleven weer te lopen, vele dorps- en gemeenschapshuizen hebben het (financieel) erg zwaar. Gelukkig zijn er steunmaatregelen beschikbaar, maar waar en voor wie precies? We maakten een overzicht.

Landelijke regelingen

Financiële regelingen Corona (NOW, TOGS en TVL)
De coronacrisis heeft bij veel dorpshuizen een grote impact op de exploitatie en de financiën. Daarom zijn er diverse landelijke financiële regelingen opgezet om ook dorpshuizen hierin tegemoet te komen. DKK Gelderland heeft de belangrijkste regelingen op een rijtje gezet. Dit geeft een mooi overzicht van de landelijke regelingen: https://dkkgelderland.nl/actueel/financiele_regelingen_corona

17 miljoen euro steun voor buurt- en dorpshuizen
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van 777 miljoen euro voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. Met het aanvullende pakket zijn ook afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Voor buurt- en dorpshuizen is een bedrag van 17 miljoen euro beschikbaar. Het is aan gemeenten zelf hoe zij deze middelen gaan aanwenden.
https://www.lsabewoners.nl/17-miljoen-steun-voor-buurt-en-dorpshuizen/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/31/aanvullende-compensatie-corona-voor-gemeenten

Compensatie voor licentie muziek en beeld voor buurthuizen
Buurthuizen en wijkcentra worden aangeslagen voor auteursrechtvergoedingen terwijl ze door Corona niet open konden zijn en na 1 juni slechts beperkt open waren. LVKK en LSA hebben met een brief bij de auteursorganisaties geprotesteerd tegen deze oneerlijke gang van zaken. Dit loopt nog. https://www.lsabewoners.nl/compensatie-gevraagd-buma-licentie-muziek-beeld-buurthuizen/

Regelingen voor sportverenigingen

  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO): DUS-I (beschikbaar vanaf 15 september)
    Sportverenigingen die door de coronamaatregelen ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, kunnen een beroep doen op de TASO. Dit staat voor ‘Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID 19’. De regeling is vanaf 15 september aan te vragen. Het indienen van een aanvraag kan tot en met 4 oktober. Alleen verenigingen die nog geen gebruik hebben gemaakt van een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten, zoals de TOGS-regeling, komen in aanmerking. Het gaat om 20% omzetverlies of meer in de periode 1 maart – 1 juni en/of 1 juni – 1 september 2020.
    Kijk voor meer informatie en een filmpje met uitleg op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
  • Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (beschikbaar vanaf 15 september)
    Deze regeling is er voor verhuurders van sportaccommodaties aan sportverenigingen, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een sporthal of een zwembad. Deze regeling is door verhuurders aan te vragen in de periode 15 september tot 15 oktober 2020.
    Kijk voor meer informatie en een filmpje met uitleg op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Fondsen

Oranjefonds
Het Oranjefonds heeft met haar speciaal opgerichte Corona Hulpfonds de afgelopen maanden 292 projecten kunnen ondersteunen. Deze projecten zetten zich in om acute hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid, of die afhankelijk zijn van zorg die geleverd wordt door vrijwilligers. Deze projecten en de mensen die zij helpen zijn hard getroffen, en blijven de gevolgen nog langere tijd voelen. Het Oranje Fonds heeft daarom de komende tijd extra aandacht voor structurele projecten die steun nodig hebben door de coronauitbraak.
https://www.oranjefonds.nl/292-projecten-gesteund-vanuit-corona-hulpfonds

Kansfonds
De afgelopen tijd heeft Kansfonds vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Omdat de nood nog steeds heel groot is, is ook voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven de noodhulp nu verlengd tot eind 2020. Daarna wordt opnieuw bekeken of extra noodhulp noodzakelijk blijft. https://www.kansfonds.nl/corona/

Kleinecoronahulp.nl
Kleinecoronahulp is een samenwerking van zo’n 20 verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting. Het fonds richt zich met kleine bijdragen van maximaal 2.500,- euro op projecten tegen eenzaamheid, dak- en thuislozen en voedselvoorziening. http://www.Kleinecoronahulp.nl

Provinciale regelingen

Drenthe
Inventarisatie door BOKD naar TOGS-regeling
Van 12 tot 25 juni konden buurt- en dorpshuizen de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) aanvragen. Het RVO heeft laten weten dat 1185 buurt- en dorpshuizen een aanvraag hebben ingediend, terwijl Nederland een kleine 3000 buurt- en dorpshuizen telt. BOKD onderzoekt momenteel waarom veel dorpshuizen en wijkcentra toch geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling.  https://www.bokd.nl/nieuws/buurt-en-dorpshuizen-en-togs/

Flevoland – Geen specifieke regelingen gevonden

Friesland
Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door. Er is sinds 7 september voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.
https://www.doarpswurk.frl/coronanieuws/aanvragen-regeling-dorps-en-buurthuizen/
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/regeling-helpt-maatschappelijke-sector-troch-de-tiid_22880.html

Gelderland
Helft coronapot provincie op, ‘iets extra’s’ voor dorpshuizen
De coronapot van de Provincie Gelderland met 50 miljoen euro is inmiddels voor de helft op en de verwachting is dat de bodem van de pot van 50 miljoen in oktober/november bereikt is. Bij de begroting – aan het einde van dit jaar – wil de provincie kijken of er meer geld nodig is.  Gedeputeerde Jan Markink zegt tegen Omroep Gelderland dat er iets ‘extra’s aankomt’ voor dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen, maar dat betekent niet dat de geldkraan opengaat.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2462349/Helft-coronapot-provincie-op-iets-extra-s-voor-dorpshuizen

Groningen
De Provincie Groningen ondersteunt kleine ondernemers en culturele en maatschappelijke instellingen die aanpassingen hebben gedaan om te kunnen werken in de 1,5 meter-economie.  Ook buurt- en dorpshuizen kunnen subsidie aanvragen voor coronamaatregelen zoals bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen of een digitaal reserveringssysteem.
De subsidie bedraagt minimaal 500 en maximaal 2.500 euro en de Provincie vergoedt de helft. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Een aanvraag indienen is mogelijk sinds 1 juli.
https://groningerdorpen.nl/nieuws/anderhalvemeterregeling-ook-voor-buurt-en-dorpshuizen/

LimburgGeen specifieke regelingen gevonden
Net als BOKD Drenthe heeft de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) een enquête onder haar leden uitgezet met de vraag waarom diverse dorpshuizen niet hebben deelgenomen aan de TOGS-regeling.
https://www.vkkl.nl/nieuws/vragenlijst-gemeenschapsaccommodaties-over-corona-schaderegeling-togs

Noord-Brabant – Geen specifiek regelingen gevonden

Noord-Holland
Miljoenen voor steun aan sociaal-culturele instellingen in de regio
Provincies en gemeenten maakten in juli bekend dat zij dit jaar nog 13,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor kleinere theaters, musea, sportverenigingen en dorps- en buurthuizen. Gemeenten moeten voorstellen doen wie in aanmerking komt. De uitwerking volgt dit najaar. De focus ligt op culturele instellingen omdat hier de nood het hoogst is.

Overijssel
Subsidie Vitale en Gezonde Samenleving
Maatschappelijke, culturele of sportieve initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezonde en vitale samenleving kunnen een beroep doen op de nieuwe regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’ van de Provincie Overijssel. Per initiatief is een bedrag van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Een van de voorwaarden in de subsidie is dat de aanvragers hun ervaringen delen op de website www.samenvoorelkaar.nl.
https://ovkk.nl/actueel/subsidie-vitale-en-gezonde-samenleving
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/vitale-gezonde-samenleving-2020/ 
Sociale hypotheek Overijssel
Door de maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis zijn veel multifunctionele accommodaties (Mfa’s) in een financiële crisis belandt. De Sociale Hypotheek Overijssel subsidie is bedoeld om Mfa’s te ondersteunen. Aan te vragen vanaf 14 september 2020.  https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/sociale-hypotheek-overijssel/

Utrecht – Geen specifieke regelingen gevonden

Zeeland – Geen specifieke regelingen gevonden

Zuid-Holland – Geen specifieke regelingen gevondenNB: Deze lijst is niet uitputtend en zal regelmatig geupdatet en aangepast worden.

Heb je vragen en/of aanvullingen? Laat het ons weten!