Katalys - green-arrow-08

Over ons

Katalys versterkt in heel Nederland mensen met plannen voor hun omgeving. Dat kan van alles zijn: het aanleggen van een voedselbos of kleine speeltuin, het opzetten van een lokale energiecoöperatie, een kleine woonvoorziening zodat jongeren én ouderen in het dorp kunnen blijven of een ontmoetingsruimte waar bewoners kunnen samenkomen of iets ondernemen. We zijn er trots op dat we actieve bewoners kunnen helpen om de buurt of wijk groener, meer betrokken en duurzamer te maken. Al 135 jaar lang!

Eerder heetten we Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Lees hier verder over onze volledige geschiedenis.

Samen werken we aan krachtige dorpen en buurten in heel Nederland

Katalys helpt initiatiefnemers om hun doel sneller te bereiken. Hoe doen we dat? We geven gratis adviezen op maat, stellen ons netwerk open, geven workshops en hebben aandacht voor initiatiefnemers als het even tegenzit. Soms geven we initiatieven een extra zetje met een gunstige lening. Meer dan 100 adviseurs ondersteunen bewonersinitiatieven vanuit provinciale teams en kennen de lokale context en processen. Zij zijn als vrijwilliger aan ons verbonden. We zijn actief in elke provincie in Nederland en vanuit het landelijk bureau in Arnhem.

Het landelijke bureau in Arnhem

Jitske Tiemersma
Directeur
jitske.tiemersma@katalys.nl
06 514 344 24


Linde Nouws Keij
Communicatie
linde.nouws@katalys.nl
06 118 464 76


Kyra Bharos
Communicatie
kyra.bharos@katalys.nl
06 254 887 85


Pieter Rozema
Coördinator adviesteams
pieter.rozema@katalys.nl
06 270 607 42


Erik Arkesteijn
Maatschappelijke financieringen
erik.arkesteijn@katalys.nl
06 270 622 21


Margje van Spaendonck
Programmamanager Kern met Pit
margje.vanspaendonck@katalys.nl
06 144 378 67


Arianne Aanstoot
Programmamanager Kern met Pit
arianne.aanstoot@katalys.nl
06 154 598 19


Michaëla Brugman
Secretariaat
michaela.brugman@katalys.nl
026 445 5146


Pytsje Kuiken
Secretariaat
pytsje.kuiken@katalys.nl
026 445 5146


Yvonne Rosloot
Coördinator adviesteams
Programmamanager MVO-programma
yvonne.rosloot@katalys.nl
06 270 618 56


Monique Melchers
Coördinator adviesteams
monique.melchers@katalys.nl
06 270 620 07


Karel Rietdijk
Maatschappelijke financieringen
Coördinator adviesteam
karel.rietdijk@katalys.nl
06 290 230 30


Hans van Vroonhoven
Coördinator MVO-programma
Coördinator adviesteam
hans.vanvroonhoven@arcadis.com


Mariska van den Toren
Coördinator MVO-programma
mariska.vandentoren@arcadis.com

Katalys - Arcadis

Nauwe samenwerking met Arcadis

Bij sommige bewonersinitiatieven kunnen we de expertise van het advies- en ingenieursbureau Arcadis inroepen, waarmee we een nauwe samenwerking hebben. Denk hierbij aan een business case opstellen voor lokale duurzame energie, een stadspark ontwerpen of een bodemonderzoek uitvoeren. Met deze samenwerking geeft Arcadis invulling aan zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Bestuur

Het bestuur van Katalys is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.

Ahmed Marcouch
Voorzitter

Marjan Trompetter
Penningmeester

Harry Draai
Secretaris

Harm Albert Zanting
Bestuurslid

Riëtte Blacquiere
Bestuurslid

Edith van Klink
Bestuurslid

Peter Blonk
Bestuurslid