Hoe zetten mensen in Noord-Holland zich vrijwillig in voor hun leefomgeving?

We vroegen Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. Het onderzoek is ook specifiek voor de provincie Noord-Holland inzichtelijk gemaakt. Bekijk het hieronder.

Wil je samen werken aan krachtige dorpen en buurten?

Mail of bel een van de coördinatoren van onze adviesteams:

Yvonne Rosloot
Gelderland, Zuid-Holland
yvonne.rosloot@katalys.nl
06 270 618 56


Pieter Rozema
Drenthe, Flevoland, Limburg, Zeeland
pieter.rozema@katalys.nl
06 270 607 42


Monique Melchers
Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht
monique.melchers@katalys.nl
06 270 620 07


Karel Rietdijk
Noord-Holland
karel.rietdijk@katalys.nl
06 290 230 30

Hans van Vroonhoven
Overijssel
hans.vanvroonhoven@arcadis.com
06 270 600 32


De inspiratiemiddag Ruim baan voor Geitenpaadjes in Haarlem vond plaats op donderdag 7 december 2023. Bekijk een impressie van de inspiratiemiddag.