Onderzoek ‘Inzet Bewoners voor hun leefomgeving’

We vroegen Motivaction ter gelegenheid van ons 135-jarig bestaan om te onderzoeken hoeveel mensen zich inzetten voor hun eigen leefomgeving, wat ze doen, met wie, waarom, hoeveel tijd ze hieraan spenderen en welke obstakels ze tegen komen. De uitkomsten laten zien dat er van een niche geen sprake is. In navolging van de onderzoeksresultaten organiseerde Katalys op 13 september 2023 een landelijke conferentie, gevolgd door regionale inspiratiemiddagen in alle provincies.

Bekijk hieronder de conclusies van het onderzoek ‘Inzet Bewoners voor hun leefomgeving’ van Motivaction.

Wil je samen werken aan krachtige dorpen en buurten?

Mail of bel een van de coördinatoren van onze adviesteams:

Yvonne Rosloot
Gelderland, Zuid-Holland
yvonne.rosloot@katalys.nl
06 270 618 56


Pieter Rozema
Drenthe, Flevoland, Limburg, Zeeland
pieter.rozema@katalys.nl
06 270 607 42


Monique Melchers
Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht
monique.melchers@katalys.nl
06 270 620 07


Karel Rietdijk
Noord-Holland
karel.rietdijk@katalys.nl
06 290 230 30

Hans van Vroonhoven
Overijssel
hans.vanvroonhoven@arcadis.com
06 270 600 32


Lees meer over hoe Nederlanders zich vrijwillig inzetten voor hun dorp of buurt in het artikel ‘Nederlanders steken ieder jaar 360 miljoen uur in betere leefomgeving’

Het onderzoek heeft ook per provincie representatieve resultaten opgeleverd. Die presenteren we in het najaar van 2023 op inspiratiebijeenkomsten in de Provinciehuizen. Bekijk de data van deze bijeenkomsten én de terugblik met onderzoeksresultaten per provincie hier: