Katalys - orange-figure-13

Ondernemende initiatieven zetten de schouders eronder

Een groot aantal van de initiatieven die KNHM foundation ondersteunt, is ondernemend. Denk aan multifunctionele accommodaties, buurthuizen, broedplaatsen, kinderboerderijen en lokale musea. Zij genereren eigen inkomsten waarmee zij hun exploitatie deels of volledig dekken. Vanwege de coronamaatregelen heeft een groot deel hun activiteiten moeten verminderen of stopzetten. Hoe gaan zij hiermee om? We belden vijftig van onze initiatieven, verspreid over het hele land.

Initiatieven gaan online

Na de eerste afkondiging van de maatregelen zijn de meeste activiteiten gestopt en alle ontmoetingsplekken gesloten. De meeste initiatieven zijn direct online gegaan en houden digitaal contact met vrijwilligers en (vaste) bezoekers. Daarnaast zijn er ook meteen nieuwe initiatieven ontstaan of activiteiten in aangepaste vorm doorgegaan. Zo heeft Buurten met Buren in Huizen een nieuw initiatief in het leven geroepen: Heel Huizen Haakt. Hiermee halen zij succesvol geld op voor de Voedselbank.

Er zijn ook initiatieven die deze periode benutten om groot onderhoud of een grote schoonmaak te doen, of hun plannen en verdienmodellen bij te stellen.

Financiële gevolgen

Bijna alle initiatieven hebben maatregelen genomen om hun kosten terug te dringen: denk aan het opschorten van de huur, uitstel aanvragen bij de Belastingdienst en van gemeentelijke belastingen. Het grootste deel weet de vaste lasten zo terug te schroeven naar maximaal 1000 tot 1500 euro per maand. In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van overheidsregelingen. Dorps- en buurthuizen zónder nevenfuncties kunnen hier meestal geen gebruik van maken.

Voldoende reserves

Bijna de helft van de initiatieven behoudt vooralsnog een redelijk deel van hun inkomsten, omdat ze bijvoorbeeld vaste huurcontracten hebben. Maar de andere helft ziet hun inkomsten flink teruglopen, in meerdere gevallen naar bijna nul. Gelukkig heeft het merendeel hiervan voldoende financiële reserves om het even vol te houden met weinig tot geen inkomsten. Dit betekent echter wel dat ze interen op de eigen reserves voor bijvoorbeeld onderhoud of jubileum. ‘Het werpt ons zo’n twee jaar terug in de tijd. Het groot onderhoud waar we voor hadden gespaard, komt op de lange baan’, legt Maurice Bergmans van multifunctioneel centrum ’t Luukse uit.

Vijftig initiatieven, vijftig verhalen: iedereen pakt deze tijd anders op, maar wat overal terugkomt is de veerkracht en creativiteit van deze ondernemende initiatieven. Zij delen hun tips graag, dus die hebben we voor je op een rijtje gezet.

Praktische tips 

  • Wat mag wel en niet vanaf 1 juni als buurthuis of ontmoetingscentrum? We hebben het voor je uitgezocht. 
  • Wil je voorbereidingen treffen voor het weer opstarten van activiteiten na 1 juni? Maak gebruik van het handige invulprotocol van LSA Bewoners.
  • Sociaal Werk Nederland biedt alvast wat aanknopingspunten op hun website.
  • Maak een A4 als protocol voor de heropening van jullie dorpshuis/ontmoetingsplek. Dit kun je doen op basis van onze info en tips van LSA. Stuur dit protocol ook naar de gemeente zodat deze weet dat jullie starten en hun akkoord kunnen geven.
  • Heb je donaties ontvangen voor activiteiten die nu niet of mogelijk later kunnen plaatsvinden? Neem contact op met de bij jou bekende adviseur bij betreffende fondsen om een regeling te treffen (bijvoorbeeld verlagen van impactdoelstellingen of verlengen van termijn waarop activiteiten moeten plaatsvinden).
  • Heb je klein budget (tot 2500 euro) nodig voor activiteiten gericht op hulp voor kwetsbare buurtbewoners in coronatijd? Mogelijk kom je in aanmerking voor financiering vanuit www.kleinecoronahulp.nl. Je project moet dan wel bijdragen aan tegengaan eenzaamheid, hulp aan dak- en thuislozen en voedselvoorziening voor de meest kwetsbaren.
  • Als je bankiert bij de Rabobank en je kunt aantonen dat je financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis, kun je een aanvraag indienen bij je lokale Rabobank Coöperatief fonds.
  • Heb je op relatief korte termijn budget nodig om bijvoorbeeld aanpassingen te doen aan je locatie om straks weer open te kunnen of om klein materiaal te kopen voor aangepaste activiteiten? Lokale fondsenwerving (sponsoring, gemeente, lokale fondsen) werkt over het algemeen het snelst. Gemeenten hebben vaak budgetten voor leefbaarheid of burgerinitiatieven.
  • Overweeg gebruik te maken van het crowdfunding platform Voorjebuurt. Een aantal grotere fondsen verdubbelt de door jullie zelf opgehaalde bedragen. Vraag de lokale sponsors om via voorjebuurt hun bijdrage over te maken. Op die manier groeit je budget snel.
  • Ben je bezig met nieuwe plannen voor de middellange termijn? Fondsen blijven open staan voor reguliere aanvragen! Houd wel rekening met een beslistermijn van 4 maanden bij fondsen als VSBfonds en Stichting DOEN. Bel of mail met de VSB adviseur voor jouw provincie, voordat je de aanvraag officieel indient via de website.  Of doe de quick scan op de site van DOEN.

Meer advies nodig?

Mocht je nog meer vragen hebben of ondersteuning kunnen gebruiken, mail of bel ons. Ook als je net bent gestart met een initiatief of project!