Katalys - orange-figure-13

Nieuwe directeur KNHM foundation

Jitske Tiemersma is per 1 maart 2021 de nieuwe directeur van KNHM foundation. 

Jitske Tiemersma

Het bestuur is verheugd met de aanstelling van Tiemersma als directeur en opvolger van directeur Frank van Bussel. “We zijn erg blij met de komst van Jitske omdat ze veel ervaring heeft en expert is op het terrein van sociale innovatie, vitale wijken en dorpen, transitievraagstukken en bewonersparticipatie”, aldus Annemarie Jorritsma, voorzitter van KNHM foundation.

Tiemersma is een ervaren bestuurder, projectleider en procesbegeleider in diverse profit- en non-profit sectoren. De laatste jaren was zij zeer actief in buurten en wijken om welzijn, zorg, wonen, werk en duurzame energievoorziening beter te organiseren, onder meer als kwartiermaker kennisinfrastructuur NLZVE en kwartiermaker voor de Ella Vogelaar Academie voor gemeenschapskracht. Tiemersma: “KNHM foundation ken ik als een betrokken en innovatieve netwerkorganisatie. Al die vrijwillige KNHM-adviseurs en deskundigen vanuit Arcadis maken samen het verschil voor veel bewonersinitiatieven in het hele land. Ik zet dan ook graag mijn ervaring, kennis en netwerk in om mee te werken aan het versterken van deze burgerkracht.”