Katalys - orange-figure-13

Nieuwe campagne zet de kracht van lokale initiatieven op de agenda

‘WIJ zijn het antwoord’. Een landelijke coalitie houdt een pleidooi voor meer oog voor de kracht van lokale initiatieven. De kracht van mensen die in hun eigen gemeenschap verbanden en verbeteringen tot stand brengen. Dat is nodig om grote vraagstukken in onze maatschappij te helpen oplossen. Immers voor de wooncrisis, de tekorten in de zorg voor ouderen, kinderen, jongeren, eenzaamheid, klimaat en (energie)armoede moeten oplossingen komen. Hiervoor blijken overheid en markt soms niet goed de antwoorden te kunnen verzinnen, waar mensen in hun lokale gemeenschap dat wél kunnen. Daarvan zijn voorbeelden te over. Hoogste tijd om hun kracht te benutten! Wij vinden dan ook dat er meer regie, eigendom en beslissingsrecht bij lokale initiatiefnemers mag komen. En we roepen de beslissers op om hen niet alleen ‘te raadplegen’ of ‘mee te laten praten’ maar met hen als volwassen partner aan tafel te zitten; hen geld en juridische zeggenschap toe te kennen. Want de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, kunnen ze dragen – dat blijkt in de praktijk.

We waren er altijd al

Benieuwd wat jij kunt doen? Kijk op www.wijzijnhier.nl/doemee.