Katalys - orange-figure-13

Nieuw leven voor de watertoren op Goeree-Overflakkee

De watertoren van Dirksland. Altijd een mooi en vertrouwd beeld. Momenteel wordt druk nagedacht over de toekomst van de markante toren bij de entree van het dorp. Stichting Watertoren Dirksland (SWD) stelt zich ten doel om de centraal op Goeree-Overflakkee geplaatste watertoren nieuw leven in te blazen. Het rijksmonument wordt nu beperkt gebruikt, maar kan een prominente rol gaan spelen in het sociaal-culturele en toeristische domein van het eiland.

KNHM-adviseur Henk Vlot vertelt: “Als we de Kern met Pit 2019 aanvraag van Stichting Watertoren Dirksland (SWD) onverkort hadden overgenomen, had de stichting eind 2019 tegen een mislukt project aangekeken. Gelukkig waren initiatiefnemers Aad van den Hoek en Jan Buth en KNHM-adviseur Branka Vos-Wallenburg en ikzelf het snel eens: alleen als we de doelstelling in stukken zouden hakken, was er zicht op een geslaagd project. Gelukkig maar, want het  oorspronkelijke doel van de aanvraag: het in gebruik nemen van de gerestaureerde en aangepaste toren, is ook nu nog ver weg. Die doelstelling is omgevormd tot een KNHM Adviesproject en zal nog wel even lopen.”

Voor Kern met Pit is alleen de eerste, belangrijke stap gezet. Om aan de eisen te voldoen moest de stichting een businessplan schrijven en op basis daarvan door de gemeente worden aangewezen als dé partij om de vernieuwde watertoren te gaan exploiteren. Die doelstelling is in december 2019 gehaald. Daarmee voldeed SWD niet alleen aan de eisen van Kern met Pit, maar werden ze bovendien gekozen tot het meest succesvolle project van 2019 in Zuid-Holland.

Henk: “Direct in 2020 zijn we aan de slag gegaan om het KNHM Adviestraject op te pakken. En nu is de doelstelling van dit lang lopende traject wel degelijk om de watertoren in gebruik te gaan nemen. Een nieuwe architect, Joop Bensdorp, heeft een spannend en doelmatig ontwerp gemaakt voor een glazen paviljoen aan de basis van de watertoren. Door glas en staal te  gebruiken, blijft de watertoren goed zichtbaar. Doel van dit gebouw is meerledig: ontvangstruimte, horecafunctie, vergaderen. Ook is bouwkundige Catelijne Hoogendoorn aangehaakt.”

Het overleg tussen gemeente en SWD enerzijds en provincie anderzijds verloopt helaas traag; de benodigde gelden zijn nog steeds niet toegezegd. Samen met de situatie rond de coronapandemie zorgt dit voor een stevige vertraging. Maar zowel SWD als KNHM foundation laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Henk: “Ergens in de niet al te verre toekomst hopen we met  z’n allen een knalfeest te kunnen organiseren ter ondersteuning van de feestelijke opening van de vernieuwde watertoren Dirksland. Het bijzondere gebouw verdient een nieuw leven!”Dit artikel verscheen in ons Jaarbericht 2020.