Katalys - green-arrow-08

Missie en visie

Mensen kunnen zelf hun dorp of buurt veranderen en verbeteren. Actieve bewoners brengen beweging in hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van professionals helpen wij actieve bewoners bij het verbeteren van hun leefomgeving.

Samen werken we aan krachtige dorpen en buurten in heel Nederland

Katalys versterkt in heel Nederland mensen met plannen voor hun omgeving. Dat kan van alles zijn: het aanleggen van een voedselbos of kleine speeltuin, het opzetten van een lokale energiecoöperatie, een kleine woonvoorziening zodat jongeren én ouderen in het dorp kunnen blijven of een ontmoetingsruimte waar bewoners kunnen samenkomen of iets ondernemen. We zijn er trots op dat we actieve bewoners kunnen helpen om de buurt of wijk groener, meer betrokken en duurzamer te maken. Al 135 jaar lang!

We helpen initiatiefnemers om hun doel sneller te bereiken. Hoe doen we dat? We geven gratis adviezen op maat, stellen ons netwerk open, geven workshops en hebben aandacht voor initiatiefnemers als het even tegenzit. Soms geven we initiatieven een extra zetje met een gunstige lening. Meer dan 100 adviseurs ondersteunen bewonersinitiatieven vanuit provinciale teams en kennen de lokale context en processen. Zij zijn als vrijwilliger aan ons verbonden.

Katalys - Katalys-Kern-met-Pit-Noord-Holland-De-bijenschool

Katalys versterkt  bewoners bij hun initiatieven voor de buurt door hen op een betrokken en deskundige manier te motiveren, bezielen, verbinden, verrijken, adviseren en soms te financieren. Alle adviseurs, experts en medewerkers van Katalys staan náást de mensen die hun hulp inroepen. Hún dromen staan centraal en leiden tot op maat gemaakte adviezen waarbij de lokale context in acht genomen wordt.