Katalys - orange-figure-13

Amsterdamse wijk Strandeiland: Minder auto’s, betere leefbaarheid

Strandeiland behoort met 8.000 woningen tot één van de grootste toekomstige stadswijken van Amsterdam. Om Strandeiland emissievrij en energieleverend te ontwikkelen kiest de gemeente voor emissievrije mobiliteit. Fietsen, elektrisch openbaar vervoer en emissievrije auto’s krijgen prioriteit.

Strandeiland, een project waaraan Arcadis ontwerpt samen met Deloitte en Posad Maxwant, is een stedenbouwkundig plan met ambitie. De gemeente Amsterdam wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Strandeiland optimaliseren en het autogebruik terugdringen. Ze willen een plek creëren die uitnodigt tot maatschappelijke betrokkenheid, waar lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrische auto’s de norm zijn en waar de impact van (traditionele) auto’s beperkt is. “Een nieuw te ontwikkelen stadswijk geeft de mogelijkheid om vanaf het allereerste begin naar mobiliteit in combinatie met leefbaarheid te kijken’’, zegt Nanet Rutten, senior projectleider strategie en beleid van Arcadis. “Er ligt nog niets en dat maakt dat je de meest efficiënte mogelijkheid ook écht kunt realiseren. We hebben onderzocht hoe we met behulp van ‘mobiliteitshubs’ de auto’s in de wijk kunnen beperken, zodat een deel van de straten zelfs autoluw kan worden.”

Samenhang en ontmoeting

In kleinschalige mobiliteitshubs kunnen bewoners hun eigen auto parkeren en vervolgens gebruikmaken van verschillende deelvoorzieningen, zoals deelauto’s, e-scooters en (bak)fietsen. Maar de hubs zijn meer dan alleen een parkeerplaats. Ze nemen het karakter van de buurt aan: de aanwezigheid van buurthuizen, winkels en restaurants creëert wijken met meer samenhang, waar mensen elkaar ontmoeten en een sociaal netwerk opbouwen.

De mens centraal

Dit karakter wordt bepaald door de inwoners zelf, vult Guido Hagen, senior consultant duurzame mobiliteit van Arcadis aan. “Deze vraag kan het best gesteld worden aan de mensen waarvoor de belangen het grootst zijn: de inwoners zelf. Wat hebben zij nodig om prettig te wonen, werken en recreëren in hun stad? Als we de straat teruggeven aan de mensen en daarbij goed kijken naar hun behoeften, ontstaat een aanpak die aantrekkelijker en dynamischer is en waarin de mens oprecht centraal staat. Zo maken we steden succesvol en verbeteren we voor iedereen de kwaliteit van leven. Arcadis werkt daarin samen met KNHM foundation. We delen hun overtuiging dat actieve burgers hun ideeën en plannen met wat aanmoediging van enthousiaste professionals tot leven kunnen brengen. Zo kunnen ze een stad creëren die bij hen past.”

Dit artikel verscheen in Werkplaats 28.