Lean voor het MKB

Lean is een verbeter methodiek die juist voor een MKB-ondernemer goed te hanteren is. Het levert simpelweg onder de streep meer op. Het Lean concept (dat zorgdraagt voor continue verbetering van de resultaten in samenwerking met de werkvloer) is zeer effectief en de resultaten zijn er ook naar: klanttevredenheid stijgt, doorlooptijden verkorten, overwerk vermindert en kostenverhogende voorraden nemen af. Daarnaast komen gemotiveerde medewerkers zelf met verbeteringen die bijdragen aan het doel van de onderneming.

Katalys richt zich vooral op het helpen van ondernemers in het MKB. Met behulp van Lean worden processen versoepeld, werken medewerkers beter samen, worden kosten verlaagd en klanten beter bediend. Lean verbeteren is geen doel op zich. Katalys zorgt dat u het beste uit Lean gaat gebruiken op uw manier.

Met Lean Six Sigma kun je een Return On Investment realiseren van minimaal 500%

%

%

%

%

%

Wat is de beste manier om voorspoedig de vruchten van Lean te plukken, met andere woorden: hoe voer je dit in?
Het invoeren van Lean kent een aantal fasen en begint met een Lean Introductietraining (fase 1). Deelnemers zijn leidinggevend kader van het bedrijf of, in een klein bedrijf (tot ca. 15 personen), alle personeelsleden. Deze training duurt een dagdeel en gaat over wat Lean inhoudt en wat het kan doen met werkprocessen. U krijgt gegarandeerd ideeën waar u Lean zou kunnen toepassen. Aan het einde van de training bent u als team dan ook aan de bal voor het benoemen van de kansen die snel benut kunnen worden. U bent dan ook in staat de eerste stappen naar verbeteringen in uw bedrijfsprocessen te zetten. Meteen al!

Invoer Voortdurend Verbeteren

Een goede start is dan om de cursisten meteen een zichtbaar knelpunt te laten oplossen. Dit kan bv. een verbetering inhouden waarvan u weet dat het uw klanten tevreden(er) maakt en dat het bedrijf minder kost aan tijd en inspanning (fase 2). Tijdens deze periode coacht Katalys om de eerste resultaten te behalen en om procesverbetering structureel op de management agenda te krijgen. Omdat Lean een enthousiasmerende invloed op betrokken medewerkers heeft zal daarna de volgende verbetering sneller gaan.

De slag die erna komt is het structureel inbedden van een Lean verbeterstandaard en verbetercultuur. Dit begint met het inrichten van de werkplaats of het kantoor op een Lean manier. Dit wordt ‘5S’ genoemd (fase 3). Dit zal een boost geven aan het verbeteren. Van daaruit kan het bedrijf doorgroeien naar de volgende fasen.

Hoe lang duurt het invoeren van Lean?
Het structureel inbedden van Lean kan voor een MKB bedrijf reëel gezien ongeveer een half jaar tot een jaar duren. Natuurlijk  verschilt dit van bedrijf tot bedrijf en is  o.a. afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de verandering die nodig is (waar kom je vandaan), en van de wil en motivatie, dan wel noodzaak, om zo snel mogelijk Lean te worden en te blijven. Daarna volgt de periode van het vasthouden, waarbij steeds leaner worden wordt gedragen tot op de werkvloer.

Ook belangrijk, wat kost het?
Lean kost aandacht en vraagt bovenal ‘de wil’ om het  bedrijf Lean te maken. Bij het goed kiezen van de eerste verbeterinitiatieven wordt in bijna alle gevallen een hoger financieel resultaat gehaald dan de kosten ervan (de uren van uw eigen medewerkers en kosten voor Katalys). Wat zeker is, is dat uw klanten de positieve veranderingen zeker zullen opmerken en waarderen.

Starten met Lean in uw bedrijf
Wilt u eens vrijblijvend verkennen hoe het met uw bedrijf zou kunnen, neem dan contact op. Een kopje koffie drinken en praten over verbeteren kan nooit kwaad.

Arie Kleingeld MSc
Katalys Lean Training en Advies