Katalys - orange-figure-13

Kennis, geld of netwerk: bij wie kun je terecht?

Samenwerken kan je veel voordelen opleveren. Je hebt samen immers meer kennis, meer geld of meer mensen. Daardoor kun je als bewonersinitiatief of wijkbedrijf andere of betere activiteiten, producten en diensten leveren. De zeven fondsen en organisaties die kernpartners zijn van het We doen het samen! Festival, weten er alles van en helpen je graag verder! Hier stellen ze zich aan je voor, zodat je snel kunt zien bij wie jij terecht kunt als je op zoek bent naar kennis, geld en/of netwerk.

KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. Inspireert, adviseert en verbindt maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien.

Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet en ertoe doet. www.doen.nl

Vereniging NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland, kent het veld door en door, behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland.

Wat zijn de voorwaarden voor een goede samenwerking?

 • Ben jezelf
  Communiceer open en transparant. Dat betekent dat je geen dingen voor elkaar achterhoudt. En heb vertrouwen in elkaar.
 • Houd rekening met de ander
  Begrijp wat de ander wil bereiken en focus ook op de doelen van de ander. Allebei op je eigen doel focussen werkt niet.
 • Versterk elkaar
  Wat wil je samen bereiken? Bekijk welke obstakels je tegen kunt komen en verzin daar oplossingen voor.

Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen.

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen.

VSBfonds steunt projecten die tot doel hebben dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Zoals projecten die bijdragen aan het creëren van betrokken buurten, waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en zich inzetten voor hun buurt.

Hoe kies je het juiste netwerk? Stel jezelf deze vragen:

 1. Welke netwerken zijn er in de wijk?
 2. Welke landelijke netwerken zijn er?
 3. Wat zoek ik in een netwerk? Zoek je opdrachten of kennis of vrijwilligers?
 4. Wil ik bij dit netwerk horen?
 5. Pas ik in dit netwerk?
 6. Wat zijn de gevolgen van deel uitmaken van dit netwerk?

Hoe betrek je meer mensen bij je initiatief?

Stel jezelf de volgende vragen & ga hiermee aan de slag:

 1. Wat doen mijn buurtgenoten of bewoners al, waar zijn ze goed in?
 2. Wat kunnen en willen ze nog meer doen?
 3. Wat kunnen ze daarbij zelf doen als gemeenschap?
 4. Waar hebben ze hulp bij nodig, van buiten de buurt?
 5. En wat kunnen alleen instanties van buiten de buurt doen?

Dit artikel verscheen in Werkplaats 31.