Katalys en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. In goed Nederlands zou je kunnen zeggen dat het bedrijf zoekt naar naar winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw en is een integrale visie op ondernemerschap. Voor iedere onderneming zien MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie. Daarbij is MVO geen eindbestemming maar een proces.

Katalys en MVO
Katalys zoekt continu naar haalbare stappen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Het wordt hierin geholpen omdat het hele wezen van Katalys erop is gericht om bij haar klanten met respect voor betrokken mensen alle verspillingen weg te nemen en daarmee gekoppeld een betere dienstverlening te bereiken. Resultaten van verbeterprojecten kunnen dan ook worden uitgedrukt in effecten voor de bedrijfsvoering, mens, maatschappij en milieu.

Katalys als bedrijf heeft een vrijwel papierloos kantoor, gebruikt duurzame energie, en kiest in en rondom de vestigingsplaats Barendrecht bewust voor zakelijk vervoer per fiets. Op grotere afstanden wordt gekozen voor openbaar vervoer of verantwoord gemotoriseerd vervoer met zo laag mogelijke CO2-footprint.

Op het vlak van onderwijs is Katalys actief met het aanbieden en verzorgen van gastcolleges aan HBO-studenten om hen te helpen na te denken over reductie van verspilling in bedrijfsprocessen en de gunstige directe spin-off voor mens en maatschappij. Het Lean en Six Sigma gedachtegoed is hier een uitstekende driver voor.

Katalys steunt de internationale vrijwilligersorganisatie Mercy Ships. Mercy Ships exploiteert een hospitaalschip (de Africa Mercy) dat in de armste landen van Afrika gratis geneeskundige hulp biedt en in die landen faciliteiten helpt opzetten. Het schip wordt volledig bemand door meer dan 400 vrijwilligers uit ca. 35 landen.