Katalys - orange-figure-13

Inspiratiemiddag met koninklijk bezoek

Ruim baan voor betrokken burgers!

Op vrijdagmiddag 29 oktober ontmoetten initiatieven uit het hele land elkaar in het nieuwe kantoorpand van Triodos Bank in Driebergen-Rijsenburg. Koning Willem Alexander was tijdens deze bijzondere middag als speciale gast aanwezig.

KNHM foundation stond deze middag samen met Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) en Triodos Bank stil bij de ontwikkelingen rond zorgzame gemeenschappen in ons land. Vele actieve bewoners waren aanwezig om in workshops ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. In het prachtige kantoor van de Triodos Bank, in aanwezigheid van de Koning. Met een keynote van Jitske Kramer die, zoals een deelnemer het verwoordde, het hele gezelschap ‘optilde’ en zo de rest van de middag op een hoger plan bracht. Het dagvoorzitterschap werd op een inspirerende manier ingevuld door Tine De Moor.

We zagen veel onderlinge herkenning en aanmoediging, hernieuwde ontmoetingen en nieuwe connecties. Mensen spraken over ‘meer kampvuurgesprekken organiseren’ en het belang van ‘lokaal en dichtbij’ en ‘in contact met en vanuit bewoners blijven handelen’. Ook werden ideeën geopperd voor ‘meer experimenteerruimte’ (en bijbehorende impact financiering) en ‘de pareltjes van mensen’ vinden in je netwerk waarmee je wel verder kunt komen. Meer over het programma en de workshops vind je hier.

Tips en inzichten van deelnemers

“Faciliteer ruimte voor experiment vanuit de wijk, waar binnen beperkte kaders ruimte is voor creativiteit van initiatiefrijke bewoners die geloven in de kracht van samen.”

“Tip: zorgen voor vernieuwing en inbreng van de jonge generaties. We moeten nieuwe verbindingen leggen tussen generaties.”

“Hoe kunnen we bestaande sociale netwerken en structuren in de dorpen, wijken, steden in gaan zetten voor verandering naar een welzijnseconomie?”

“We staan allen voor dezelfde maatschappelijke opgave. Initiatieven & welzijn & gemeenten kunnen elkaar vinden in het gesprek rondom de impact. “

De dag in beeld

Deze inspiratiemiddag was een samenwerking tussen KNHM foundation, NLZVE en Triodos Bank.