Katalys - orange-figure-13

Hoe is het met… Natuurtheater Zeddam?

In het Gelderse dorp Zeddam zijn veel verenigingen, maar er miste een centrale plek waar álle inwoners elkaar konden ontmoeten. Dankzij vele vrijwilligers en slimme manieren om het openluchtproject financieel draaiend te houden is het natuurtheater een succes, vertelt initiatiefnemer Jos van Schriek.

Waarom had Zeddam een natuurtheater nodig?

“We willen meer identiteit geven aan het dorp en inwoners meer verbinden. Verbinden door naast sport, carnaval en schutterij een aanvullende voorziening te creëren, waarbij we ook mensen benaderen die wat minder van het verenigingsleven zijn. Ze bezoeken nu wél activiteiten en raken daardoor meer betrokken bij het dorp.”

Kern met Pit kwam op jullie pad.

“Er was een plan, financiën, maar verder was er nog niets uitgevoerd. Met vier initiatiefnemers hebben we het plan uitgewerkt tot een ontwerp. Op papier was dus alles geregeld, op het moment van papier naar realisatie gingen we gelijk met Kern met Pit meedraaien. We vonden het een mooie stimulans en een mooie manier om meer aandacht voor ons theater te krijgen.”

Hoe zorgden jullie voor draagvlak voor je idee?

“Een groot deel van de realisatiekosten is vanuit de gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning tot stand gekomen. De voorwaarde was dat het een project voor iedereen zou worden en niet voor een selecte club. In de voorbereidende fase, die drie jaar duurde, hebben we alle verenigingen en stichtingen geïnterviewd: ‘Wat vinden jullie van het idee? Hoe vaak denk je er zelf gebruik van te maken? Zijn er vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren?’ Zo maakten we inzichtelijk dat het verantwoord was om hier geld aan te besteden.”

Een grondige aanpak.

“Ja het kost veel tijd, maar het is een essentiële en heel belangrijke stap. Door eigenlijk op tournee te gaan langs de verenigingen creëer je gelijk een stuk bekendheid. Draagvlak is de belangrijkste pijler om zoiets van de grond te krijgen. Op alle fronten: vrijwilligers, financiën, ondersteuning, bedrijven die betrokken zijn, bezoekers. Het is een vliegwieleffect. Als je dat draaiende houdt, dan gaat het goed.”

Was er ook scepsis? 

“Zeker, er werden kritische vragen gesteld over het theater op de lange termijn en de beschikbare vrijwilligers. Maar juist door onze persoonlijke benadering hebben we positieve mindset over het theater weten te creëren. En omdat het theater in een groen en natuurlijk gebied moest komen stelden ook de leden van het St. Oswaldusgilde, waar we de grond van huren, kritische vragen: ‘Wat gebeurt er met de natuur en de inbedding? Wat gebeurt er als het theater financieel niet meer haalbaar is?’ Die vragen zijn achteraf juist een verrijking geweest, daarmee worden plannen alleen maar beter.”

Is er eerder een plan geweest voor een openluchttheater?

“Een eerder plan met een betonnen tribune was destijds bij de grondeigenaren niet goed ontvangen omdat er geen sprake was van natuurlijke inbedding. Na het zien van een voorbeeld uit Frankrijk wilden we in de basis dan ook vooral natuurlijke materialen gebruiken, met houten bankjes op een helling tussen de bomen. Dat ontwerp werd positief ontvangen.”

Wat hebben jullie geleerd van jullie deelname aan Kern met Pit?

“Naar aanleiding van de workshop fondsenwerving via Kern met Pit besloten we ons project op een laagdrempelige, creatieve manier te financieren, in plaats van traditioneel zoeken naar fondsenondersteuning. Zo ontstond het idee voor de trap van verbondenheid: particulieren en bedrijven kunnen een traptrede adopteren, met een jaarlijkse bijdrage. Hoe hoger de traptrede, des te hoger het bedrag en de verbondenheid. Zo is er een continue stroom van ondersteuning, gericht op de langere termijn.”

Hoe houden jullie de kosten laag?

“Bedrijven sponsoren ons met materiaal, zoals de verlichting. Of we kunnen gebruik maken van hun mankracht. Dit komt mede doordat we draagvlak hebben gecreëerd. Dat is essentieel. Daar blijven we ook op inzetten, we blijven communiceren. Ook zetten we het netwerk in van onze vrijwilligers, die hebben ook weer nuttige contacten die kunnen helpen.”

Hebben jullie ook ondersteuning van Arcadis gehad?

“Ja, we zaten met een afwateringsprobleem vanwege een helling. De grondeigenaren verzochten ons goed te kijken naar de waterhuishouding, een kritisch element van het landschap. Via Kern met Pit adviseerde een expert van Arcadis ons over afwateringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld hoe je de waterstromen afvoert als het hard regent en welke voorzieningen je daarvoor moet treffen.”

Welke dromen hebben jullie nog voor het natuurtheater?

“Een overkapping van het podium zouden we heel gaaf vinden. Op die manier zijn de voorstellingen minder weersafhankelijk. Nu zijn er in de wintermaanden geen voorstellingen, dat zouden we dan wel kunnen doen.”

Tips van Jos:

  • Draagvlak in je omgeving is essentieel. Op alle fronten: vrijwilligers, financiën, ondersteuning, bedrijven die betrokken zijn, bezoekers.
  • Begin met een initiatief door alle betrokken partijen in eerste instantie persoonlijk te benaderen. Dit kost veel tijd, maar één op één in gesprek gaan levert veel input en draagvlak op.
  • Wees creatief en denk op de lange termijn als je de financiering van je project wil rondkrijgen. Bijvoorbeeld door een onderdeel te laten adopteren en daar een jaarlijkse bijdrage voor te vragen.
  • Vraag je KNHM-adviseur naar de mogelijkheden van technische ondersteuning van Arcadis. Wij kregen waardevol advies over de afwatering.