Katalys - orange-figure-13

Het stroomt weer in Kortenhoef

Meer dan 4000 auto’s rijden er dagelijks over de Kortenhoefsedijk aan de westkant van het gelijknamige dorp. Wat ooit een smal pad was voor de bewoners van Oud-Kortenhoef, is nu een belangrijke doorgangsroute van en naar de N201.

De weg is eigenlijk niet berekend op zoveel auto’s. De dijkbewoners willen sluipverkeer weren, maar de gemeente Wijdemeren had in de eerste instantie niet veel oren naar het burgerinitiatief. Door bemiddeling van KNHM foundation kwam daar verandering in.”Woon-werkverkeer, sluipverkeer, vrachtverkeer. Alles en iedereen gaat tegenwoordig over deze weg”, vertelt bewoonster Andrea Holst aan NH Nieuws, terwijl de auto’s met een flinke vaart het dorp in racen. “Het is echt niet alleen lokaal verkeer hier. Het zijn mensen uit Hilversum, Bussum en Naarden en andere plaatsen, die de weg gebruiken.”

Bijna geen stoep

De weg is smal. Op sommige punten niet breder dan 4,6 meter. Er is wel een paarse fietssuggestiestrook, maar die is op sommige plekken niet breder dan 40 centimeter. De dijkweg grenst aan één kant aan een sloot en aan de andere kant aan huizen. Een stoep is er bijna niet. Ruimte om de weg te verbreden lijkt er evenmin.

Daarbij telt de weg wel meer dan 90 in- en uitritten. Velen hebben slecht zicht op het doorgaand verkeer en de chauffeurs moeten vaak ingewikkelde toeren uithalen om op de smalle weg te komen. Ook staan er vaak auto’s fout geparkeerd die al het zicht ontnemen, want parkeerplekken zijn er bijna niet.

Weinig ruimte voor discussie

Bij de herinrichting ging de gemeente uit van een traditioneel inspraakproces met weinig inbreng vanuit de gemeenschap. Er was weinig ruimte voor een opbouwende discussie of andere inzichten, laat staan burgerplanvorming. Dat kwam de verhoudingen niet ten goede.

Door inzet van KNHM-adviseur André Roosken zijn de gemeente en de klankbordgroep Kortenhoefsedijk nader tot elkaar gekomen. Hij vertelt: “Er was een patstelling, dus aan beide kanten moest de houding veranderen om weer vooruit te komen. Dit is uiteindelijk goed verlopen en daaruit volgde in juni dit jaar een gezamenlijk gedragen plan.”

Inzet Arcadis

Hij schakelde via KNHM ook Arcadis in om een aanpak voor de Kortenhoefsedijk te ontwikkelen. De insteek was daarbij om niet de omgeving aan te passen, maar juist de weg te laten inpassen in de bestaande omgeving. Een veilige verkeers- en woonomgeving met aandacht voor verkeersveiligheid, doorstroming en het versterken van het ruimtelijk karakter.

André: “De gemeente Wijdemeren was zo positief over de gang van zaken dat ze ons ook heeft uitgenodigd om een vergelijkbare patstelling bij de Oud-Loosdrechtsedijk te helpen doorbreken. Dat doen we natuurlijk graag!”