Katalys - orange-figure-13

Handige kennis voor burgerinitiatieven in het hele land

Harry Draai en Marjan Voortman zijn KNHM-adviseurs in de provincie Flevoland. Samen begeleiden zij een initiatiefneemster die van plan is om van een leegstaand gezondheidscentrum in Almere een plek te ontwikkelen voor de buurt: er moet onder andere een repaircafé in komen, een deelwinkel en een buurtwoonkamer.

Om de initiatiefneemster hierbij goed te kunnen begeleiden, schakelen Harry en Marjan de kennis en ervaringen in van andere KNHM-adviseurs in het land. “Op dit moment gaat het nog om een eenmanszaak”, legt Harry uit. “Maar zij wil uiteindelijk ook iets gaan doen met vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die bepaalde zorg nodig hebben. Dan is het handig om naar een stichtingsvorm te gaan. Ook omdat wij als KNHM geen eenmanszaken kunnen begeleiden.”

Een goed beginpunt

Tegelijkertijd wil de initiatiefneemster ook commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen. “Dat was het uitgangspunt voor onze zoektocht naar kennis en ervaringen”, vertelt Harry. Via andere adviseurs komt hij in contact met Stichting JoJo in Sassenheim. De oprichters hebben meegedaan met Pitchen voor Impact en hebben een project die vergelijkbaar is met de wensen van de initiatiefneemster uit Almere. “Er zijn heel veel overeenkomsten, ook zij hebben een repaircafé en een weggeefwinkel. Dus het was een goed beginpunt om eens met elkaar te gaan praten en ervaringen uit te wisselen. Ook mochten we gebruikmaken van hun businessplan, wat natuurlijk enorm leerzaam is voor onze initiatiefneemster.”

De hartelijke ontmoeting in Sassenheim gaf echter nog geen oplossing voor het specifieke probleem van de Almeerse initiatiefneemster: namelijk, hoe combineer je het werken met vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen een stichting ook met commerciële activiteiten?

Juridische structuur

Harry: “Toen zijn we in contact gekomen met Rudi Eding en Kasper van den Ham van KNHM Drenthe. Zij hebben een vergelijkbaar project in Peize geholpen. Via een online meeting heeft onze initiatiefneemster al haar vragen gesteld aan Rudi en Kasper. Dat was enorm waardevol voor het bepalen van de juridische structuur van haar eigen initiatief.” Op dit moment is zij nog in beraad wat de beste manier is om haar te plannen te realiseren. Maar duidelijk is dat de kennisuitwisseling tussen de verschillende KNHM-teams een grote bijdrage heeft geleverd.

Harry Draai, bestuurslid en KNHM-adviseur Flevoland

Harry: “Zelf werd ik een tijdje geleden ook benaderd door een adviseur uit Noord-Brabant of ik wilde helpen bij het opzetten van een voedselbos, omdat ik dit ook in Flevoland heb opgezet. Vanzelfsprekend denk en help je dan mee. Ik denk ook dat we steeds meer toegaan naar ‘provinciegrens overschrijdend’ werken en dat de focus op kennis belangrijker wordt dan het lokale netwerk. We zijn immers één KNHM en kunnen met al onze adviseurs ontzettend veel mooie burgerinitiatieven in Nederland verder helpen.”