Katalys - orange-figure-13

Gelden de compensatieregelingen ook voor ontmoetingsruimtes en wijkinitiatieven?

De ontwikkelingen rondom de tegemoetkomingen aan werkend Nederland door de coronacrisis gaan razendsnel. De regering heeft verschillende maatregelen getroffen (en ondertussen alweer aangescherpt). 

Voor werknemers is de NOW-regeling ingevoerd: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, waarin ondernemers financiële ondersteuning krijgen tijdens de coronacrisis. Ook is er de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarmee ondernemingen een eenmalige tegemoetkoming kunnen krijgen.

Maar gelden deze compensatieregelingen ook voor sociale en maatschappelijke ondernemers, ontmoetingsruimtes of wijkinitiatieven? En waarvan kunnen zij dan gebruikmaken? Onze partner Dirkzwager Legal & Tax zocht het uit.

Wat is het verschil tussen de NOW-regeling of de TOGS-regeling?

De TOGS-regeling is er voor ondernemingen die in de sectoren vallen die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen. Zij lijden schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland. Deze ondernemingen kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen.

Anders dan in de regeling TOGS, geldt voor de NOW-regeling geen beperking in soorten branches of specifieke sectoren om in aanmerking te komen. Kortom, in beginsel kunnen álle ondernemers, mits zij voldoen aan de voorwaarden, financiële ondersteuning (subsidie) krijgen via de NOW-regeling.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van de NOW-regeling geldt de voorwaarde dat vanaf 1 maart 2020 in een periode van drie aaneengesloten maanden (gelegen in het tijdvak tussen 1 maart en 1 augustus 2020) sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat de werkgevers het loon van de werknemers doorbetalen. De subsidie voorziet in principe in een maximale tegemoetkoming van 90% in de totale (SV-)loonsom van de onderneming over de periode maart tot en met mei 2020 en mag alleen voor de loonkosten van de onderneming worden aangewend.

Zelfstandige ondernemers zonder personeel kunnen dus geen aanspraak maken op de NOW-regeling omdat zij geen loonkosten hebben. Zij kunnen mogelijk wel aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mits zij aan de voorwaarden voldoen. Deze regeling biedt zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning om te zorgen dat zij ook in deze periode in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Kunnen ontmoetingsruimtes/wijkinitiatieven ook onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Vallen?

Met de regeling TOGS wil de overheid ondernemers die door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet direct zijn geraakt in de inkomsten van de onderneming,  een extra hart onder de riem steken (zoals bijvoorbeeld de horeca).

Om die reden kunnen alleen ondernemers in bepaalde sectoren/branches een beroep doen op de tegemoetkoming van de TOGS-regeling. De branches die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van de TOGS-regeling staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondernemers die op 15 maart 2020 als hoofdactiviteit met de SBI-code 88 (Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting) stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandel kunnen geen aanspraak maken op de TOGS-regeling. Het is echter de vraag of ontmoetingsruimtes/wijkinitiatieven onder de SBI code 88 moeten worden geschaard. Deze vraag kunnen wij (Dirkzwager, red.) niet op voorhand beantwoorden, omdat de hoofdactiviteit die binnen deze ontmoetingsruimtes/wijkinitiatieven wordt verricht, doorslaggevend is voor de vraag welke SBI-code hieraan wordt gekoppeld. Indien die activiteiten moeten worden geschaard onder SBI-code 88, dan kunnen deze ontmoetingsruimtes/wijkinitiatieven dus geen aanspraak maken op de TOGS-regeling.

NB: LVKK en LSA Bewoners hebben daar een brief over gestuurd naar gemeenten.

Meer advies nodig?

Mocht je nog meer vragen hebben of ondersteuning kunnen gebruiken, mail of bel ons. Ook als je net bent gestart met een initiatief of project!