Katalys - green-arrow-08

Maatschappelijke financiering

Voor (bouw)plannen is veel geld en kennis nodig. Katalys adviseert over de financiering van bijvoorbeeld aanschaf, renovatie of verduurzaming van vastgoed. In sommige gevallen verstrekken we zelf voor een deel van het benodigde bedrag een lening tegen gunstige voorwaarden. Dat kunnen we doen wanneer jullie samen eigenaar of beheerder van het project zijn of worden. Onze lening helpt vaak om andere financiers over de streep te halen.

Met dit soort financiële vragen weten adviseurs van Katalys raad

 • Is ons project financieel haalbaar?
 • Met welke risico’s moeten we rekening houden?
 • Hoe komen we aan geld voor ons initiatief?
 • Waar kunnen we subsidie aanvragen? Op welke subsidies kunnen we aanspraak maken?
 • Hebben we alle factoren meegenomen in ons financieel plan?
 • Wat komt er kijken bij financiering van kleinschalige woningbouw?
 • Hoe kunnen we ons initiatief een stabiele financiële toekomst bieden?

Financieel advies van experts

Deskundige adviseurs van Katalys en van advies- en ingenieursbureau Arcadis maken inzichtelijk of jullie initiatief haalbaar is, helpen bij het maken van een solide financieel plan of het vinden van co-financiering. Via hun netwerk komen jullie makkelijker binnen bij een investeerder of overheid.

Maatschappelijke financiering

Voor de continuïteit en levensvatbaarheid van een initiatief is het goed als de mensen zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap hebben. Dat kan het ontmoetingscentrum zijn in de wijk of of appartementen voor ouderen of jongeren in het dorp. Kost het moeite om voldoende kapitaal te vinden voor bijvoorbeeld aanschaf, verbouwing of verduurzaming van een gebouw, dan kan Katalys uitkomst bieden met maatschappelijke financiering. Dat is een lening tegen gunstige voorwaarden, zoals een relatief lage rente. Door een gedeelte van wat jullie nodig hebben te financieren, lukt het vaak om ook andere financiers (banken) mee te krijgen. Daarmee wordt jullie initiatief mogelijk, kan het zich verder ontwikkelen en houden jullie het heft in eigen hand. Bij Katalys vullen advies en financiering elkaar goed aan.

Maakt ons project kans op een lening van Katalys?

Als wat hieronder staat van toepassing is op jullie initiatief, dan kun je met ons in gesprek gaan over een lening:

 • Ons plan draagt bij aan een maatschappelijk doel in het dorp of de buurt. 
 • Het plan is opgezet voor en door bewoners in de omgeving.
 • Ons initiatief is ook gericht op contact en verbinding tussen buurtgenoten.
 • Reguliere partijen willen ons (nog) niet financieren.
 • Ons initiatief heeft een gezond verdienmodel om de lening te dragen.
 • Wij hebben ook advies nodig.

Wil je meer weten over financiële haalbaarheid of maatschappelijke financiering?

Mail of bel een van onze contactpersonen voor financieringen:

Erik Arkesteijn
Kleinschalige wooninitiatieven

erik.arkesteijn@katalys.nl

06 270 622 21

Karel Rietdijk
Ontmoetingsplekken

karel.rietdijk@katalys.nl

06 290 230 30

Katalys - yellow-arrow-08

Wat voor initiatieven ondersteunen we met advies of een lening?

Bij (vastgoed)projecten gaan meestal om een dorps- of buurthuis, een broedplaats of multifunctionele accommodatie. Maar denk ook aan kleinschalige wooninitiatieven voor en door bewoners (tot ongeveer 25 woningen).