Katalys - orange-figure-13

Finale Pitchen voor Impact in je dorp

Begin april startte het trainingstraject ‘Pitchen voor impact in je dorp’, georganiseerd door KNHM foundation en Groninger Dorpen. Deelnemers zijn bewonersinitiatieven die in de opstartfase zitten van een bewonersbedrijf. Vorige week was de finale, de laatste bijeenkomst. Die stond in het teken van het maken en editen van een video en natuurlijk de eindpitch!

Tijdens de zomermaanden werkten de deelnemers hard aan de zakelijke kant van hun bewonersbedrijf: het ontwikkelen van een verdienmodel, het opstellen van de investeringsbegroting en het schrijven van een bedrijfsplan. Daarmee konden ze twee prijzen winnen: een aanmoedigingsprijs van 1000 euro en een aanbod van 50 uur professionele ondersteuning door KNHM foundation. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Groninger dorpen, VSBfonds, Stichting DOEN en KNHM foundation, heeft de plannen beoordeeld en van feedback voorzien.”Het trainingstraject heeft ons handvatten gegeven om onze plannen concreet te maken en te vertalen naar een compleet bedrijfsplan. Bovendien hebben we door dit traject kennisgemaakt met andere bewonersbedrijven in de regio waar we van kunnen leren en ervaringen mee kunnen uitwisselen,” zei deelneemster Hilda Keizer over het trainingstraject in Noord-Nederland.

Tijdens deze laatste workshopdag oefenden de deelnemers met het overbrengen van hun verhaal aan anderen. Ze kregen tips over een goede voorbereiding, een duidelijke kernboodschap en mochten oefenen voor de groep en een ervaren pitch-coach. Ook werd geëxperimenteerd met de technische kant van het maken van een video en het editen met smartphone of tablet. Handig wanneer je ook in beeld wilt laten zien wat je initiatief doet en betekent.

Een dörpshoes voor Borgercompagnie ontving de geldprijs van 1000 euro, als aanmoediging om door te gaan met de plannen om van de oude voetbalkantine een nieuw dorpshuis te maken. De cheque voor 50 adviesuren ging naar de initiatiefnemers uit Jonkersvaart, die een oud-schoolgebouw willen transformeren naar een plek voor ondernemerschap, zorg en ontmoeting. Lees hier meer over de initiatieven.

Pitchen voor impact

Onder de naam ‘Pitchen voor Impact’ organiseert KNHM foundation, samen met partners, trainingstrajecten voor ondernemende bewonersinitiatieven waarin je intensief werkt aan de professionaliteit van je bewonersinitiatief. In vier workshopdagen versterk je je impact, ontwikkel je een bedrijfsmodel en neem je het team en bedrijfsplan onder de loep. Je werkt toe naar een presentatie van jouw plannen aan fondsen. ‘Pitchen voor impact in je dorp – Noord Nederland’ was een samenwerking tussen KNHM foundation en Groninger Dorpen. In november start een nieuwe editie van Pitchen voor Impact in je dorp in de provincie Limburg, in samenwerking met Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL).

Meer over Pitchen voor impact in je dorp