Katalys - orange-figure-13

Evenement werpt licht op financieringsuitdagingen van burgercollectieven

Op 25 januari vond het uitverkochte evenement ‘De financiering van collectieve waarde(n): van uitdagingen naar oplossingen’ plaats. De organisatoren, kennisplatform CollectieveKracht, Katalys en Triodos Bank, brachten 130 mensen met verschillende expertises samen. Van initiatiefnemers van burgercollectieven tot beleidsmakers en van wetenschappers tot financiers. Samen onderzochten ze concrete oplossingen voor de financieringsuitdagingen van burgercollectieven.

Burgercollectieven zijn groepen burgers die collectief middelen verzamelen en een democratische organisatie opzetten om die middelen te beheren en te verdelen. Ze werken aan vaak sociale, duurzame oplossingen in verschillende sectoren. Denk aan energie, wonen, zorg en voedsel. De dag werd geopend door Tine De Moor, hoogleraar Sociale ondernemingen & Instituties voor Collectieve Actie. De Moor: ‘Burgercollectieven kampen regelmatig met financiële uitdagingen, zowel door gebrek aan beleid voor deze organisatievorm, als door gebrek aan vertrouwen in hun werking omdat overheden en financiële instellingen nog weinig tot geen ervaring hebben met burgercollectieven.’

De financiële uitdagingen van burgercollectieven zijn een rem op deze groeiende beweging. Hans Stegeman, hoofdeconoom bij Triodos Bank, belichtte in zijn keynote onder andere het financiële bestel waarin burgercollectieven zich bevinden. Hij ging in op de logica van het ‘financieren van impact’ en benadrukte dat burgercollectieven een grote rol kunnen spelen in vijf transities waar we voor staan: energie, welzijn, voedsel, grondstoffen en samenleving. ‘Voor transformatieve impact is een mind shift nodig op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld van winst-maximaliserend naar waarde-creërend.’ De daaropvolgende sessies behandelden specifieke financiële knelpunten: het financieren van wooncollectieven, toegang tot overheidsgelden, alternatieve verdienmodellen voor burgercollectieven en de inschatting van risico’s bij investeringen in burgercollectieven.

Het evenement bood een waardevol platform voor het delen van kennis en ervaringen, met als resultaat concrete inzichten en aanbevelingen voor de financiering van burgercollectieven. Deze bevindingen worden verwerkt in een whitepaper die naar verwachting half maart wordt gepubliceerd. Ben je geïnteresseerd in burgercollectieven en wil je deze whitepaper niet mislopen? Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van CollectieveKracht.

Katalys - logo-triodos-bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Frankrijk en een in Nederland gevestigde investment management tak die wereldwijd actief is.

Kennisplatform CollectieveKracht is een initiatief van onderzoeksgroep Social Enterprises & Institutions for Collective Action van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. CollectieveKracht wil de dialoog over de ontwikkeling van veerkrachtige burgercollectieven stimuleren. Het kennisplatform biedt daarom niet alleen een plaats voor burgercollectieven maar brengt ook wetenschappers, ambtenaren, netwerkorganisaties en financiële instellingen samen.

Katalys - Logo-Collectieve-Kracht
Katalys - Katalys-Logo-Basis-PayOff-Transparant

Katalys (voorheen: KNHM foundation) versterkt mensen met plannen voor hun eigen omgeving. Bewonersgroepen die zich inzetten voor een betere, mooiere, gezondere, gezellige buurt kunnen terecht bij Katalys voor een gratis adviseur en soms een gunstige lening. Meer dan 100 adviseurs ondersteunen vanuit provinciale teams de bewonersinitiatieven in hun eigen regio. Wij zetten onze professionele expertise en netwerk kosteloos in als vrijwilliger. Indien nodig kunnen we een maatschappelijk initiatief (mee)financieren of hulp inschakelen van ingenieursbureau Arcadis. Ook organiseren we jaarlijks het landelijke leefbaarheidsprogramma ‘Kern met Pit’. Al meer dan 135 jaar werkt Katalys zo aan krachtige dorpen en buurten in heel Nederland.