Katalys - orange-figure-13

Even voorstellen! De pitchers van 2018

Pitchen voor impact traject is een traject om ondernemende bewonersinitiatieven een stap verder te helpen. Tijdens het traject krijgen zij verschillende workshops, zoals een business model canvas en verander-theorie, met aandacht voor de financiële kant van de plannen. Ook is er een begint gemaakt met het bekijken van de samenstelling van de teams van initiatiefnemers: wat voor mensen hebben we aan boord en wie hebben we nog nodig om een goed werkend team te vormen? We stellen de deelnemers van Pitchen voor impact 2018 graag aan u voor!

Buurtpost Zuid De Lelie 

Een groep bewoners wil graag nieuw leven blazen in een afgebrand buurthuis. Samen met de gemeente onderzoeken ze de mogelijkheden tot zelfbeheer van het pand. Belangrijk is dat iedereen in de buurt zich er thuis kan voelen. Het moet een plek worden waar je kan ontspannen en werken aan je ontwikkeling. In dit traject zijn ze op zoek naar mogelijkheden voor een duurzaam verdienmodel.

Ontmoetingswerkplaats de Jojo 

De initiatiefnemers van De Jojo hebben een lege supermarkt omgetoverd tot werkplaats en ontmoetingsplek. Een plek waar iedereen welkom is om te ontmoeten, leren en werken. Inmiddels is er een grote club vrijwilligers betrokken en zijn er diverse werkplaatsen ontstaan. Ook is er een Repaircafé, een weggeefwinkel en is er in samenwerking met een lokale GGZ instelling, dagbesteding bij de houtwerkplaats en koffiecorner. De Jojo redt zich al een hele tijd door donaties van spullen en giften maar zijn nu op zoek naar een duurzamer verdienmodel.

Huiskamer van Werkhoven

Een groep bewoners uit Werkhoven (vlakbij Utrecht) heeft de koppen bij elkaar gestoken om samen met de parochie na te denken over een zinvolle herbestemming van het vastgoed (kerk, parochiehuis en tuin). Ze willen dit graag behouden voor het dorp en er nieuw leven in blazen. Ideeën genoeg, nu nog toewerken naar een haalbaar gemeenschappelijk plan.

Samen maken we Nieuwland

In een wijk met veel problematiek achter de voordeur en weinig sociale samenhang,  willen de initiatiefnemers zich hard maken voor het nieuw leven inblazen van de wijkboerderij. Op dit moment zijn ze druk bezig met het verder ontwikkelen van een inloop en ontmoetingsfunctie en ook informatie en advies geven wordt steeds belangrijker. In dit traject willen ze werken aan een groter draagvlak in de wijk en aan duurzame inkomstenbronnen.

Wijkleercentrum Alles voor elkaar

Een plek in de wijk voor ontmoeting en activiteiten en een park met een hogere beeldkwaliteit. Een veilige plek waar iedereen zich kan ontwikkelen op diverse gebieden. En dat allemaal in een leegstaand pand op park Schakenbosch, een voormalig terrein met ggz en zorg instellingen. De bewoners willen  park Schakenbosch graag behouden voor de buurt. Samen met gemeente en projectontwikkelaar willen ze werken aan behoud van vastgoed en groen en de invulling van een plek van en voor de buurt. In het Pitchen voor impact traject wil het initiatief de plannen voor een leerwerkbedrijf, ontmoetingscentrum en buurtrestaurant verder uitwerken tot een haalbaar plan met goede financiële onderbouwing.

Cultuurwerkplaats Tarwewijk

Cultuurwerkplaats Tarwewijk in Rotterdam is een huis van de wijk waar mensen met diverse achtergronden samen komen en samenwerken aan ontmoeting en ontwikkeling..Bewoners organiseren er samen activiteiten op het gebied van voeding, taal, cultuur en beweging. Er is ook een grote groene binnentuin waar bewoners kunnen ontspannen. Naast subsidie en fondsen, wil de cultuurwerkplaats werken aan het vergroten van de eigen inkomsten door bijvoorbeeld het naai atelier, zaalverhuur en catering.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth

Samen met de gemeente werken bewoners aan een masterplan voor een nieuwe ontmoetingsplek. Met vijf pijlers: cultuur, recreatie, sport, natuur en educatie. Doel van dit nieuwe centrum dat ook eigen inkomsten moet gaan genereren is meer sociale samenhang creëren in het dorp.

De Nieuwe Banier

De Nieuwe Banier in Rotterdam bestaat al lang. Een plek in de wijk waar mensen, maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan een bruisende ontmoetingsplek waar mensen echt een stap vooruit kunnen komen. Er zijn verschillende zalen te huur zoals een theaterzaal, dansstudio en huiskamer en er worden diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van schulden, werk, bewegen en cultuur. De Nieuwe Banier werkt hard aan het verzelfstandigen van het initiatief waar bewoners aan het roer staan.

Kolluk’s hart klopt voor jou

Een nieuw initiatief in Koolwijk, vlakbij Oss. De bewoners hebben de handen ineen geslagen en maken zich hard voor behoud van een grote uitkijktoren in de buurt en kijken naar mogelijkheden voor het overnemen van een kerk in de gemeenschap. Zodat er ook in de toekomst activiteiten georganiseerd kunnen worden en de sociale samenhang in het dorp gewaarborgd blijft. Er zijn veel ondernemende ideeën voor de exploitatie die omgezet moeten worden in een strak plan.