Katalys - orange-figure-13

Een welkome en open plek in Lombok

Stichting Stadsklooster Utrecht wil de voormalige Antoniuskerk de plek teruggeven die het altijd heeft gehad: de centrale plek voor aandacht en verbinding in de wijk Lombok, een welkom en open thuis, een ontmoetingsplek vóór en dóór de wijk. Ook en misschien wel juist tijdens deze crisis.

De Sint Antonius van Paduakerk zag het bezoek de afgelopen jaren fors afnemen, tot in 2015 het doek definitief viel voor de kerk. Het zorgde voor een grote schok onder parochianen en buurtbewoners in Lombok. Mensen hebben zoveel herinneringen aan de plek; ze hebben hun kinderen er laten dopen, zijn er getrouwd en hebben uitvaarten meegemaakt. Zij wilden de plek graag behouden voor de wijk.

Via een oproep in de buurt werd gevraagd mee te denken waar de kerk voor zou kunnen dienen. Het leidde tot de oprichting van Stichting Stadsklooster, een buurtinitiatief dat de transformatie van kerk naar cultureel centrum heeft geïnitieerd. De stichting ontfermt zich over het beheer, en heeft de kerk in bruikleen. De kerk wordt nu een plek met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten voor alle lagen uit de bevolking. Het religieuze zal er nog steeds een plek hebben, maar niet als hoofdactiviteit. “Het gaat ons om aandacht en verbinding. Die oorspronkelijke waarde blijft het houden, maar niet meer vanuit katholieke wortels. Dus geen feesten en partijen. Maar wel maatschappelijke en culturele bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een optreden van een singer-songwriter die veel met het publiek in contact is”, vertelt initiatiefnemer Jeroen Kwaaitaal tegen het AD.

Crowdfundingcampagne

Om het pand geschikt te maken voor verhuur waren wel enkele aanpassingen en investeringen nodig. Ze klopten bij KNHM foundation aan voor advies over welke maatregelen ze moesten nemen om het gebouw akoestisch te verbeteren, waarbij spraak en (versterkt) geluid beter is over te brengen. En ze startten begin 2020 een crowdfundingcampagne om de noodzakelijke investeringen in horeca en techniek te kunnen maken.Op 3 april j.l. zou de voormalige kerk met een feest geopend worden, maar helaas gooide Corona roet in het eten. Ook de nieuwe datum, 11 september, bleek niet haalbaar. Gelukkig is er de afgelopen maanden hard gewerkt om de kerk coronaproof te maken, waardoor deze weer beschikbaar is voor verhuur, onder meer voor groepen die een grote ruimte zoeken om te repeteren. Ook vinden er weer kleinschalige concerten en optredens plaats.

www.stadskloosterutrecht.nl